KVANN – Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge

Årsmøtet avholdes 4. mai 2019 fra 10:00-12:30 i Trondheim.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende
senest 14 dager før årsmøtet. Forslag til saker sendes på epost til
post@norwegianseedsavers.no. Årsmøte og faghelg avholdes 3.-6. mai 2019 i Administrasjonsbygg på Ringve Botaniske Hagen, Væres Venner på Ranheim og i Malvik.

Se fullt program her:

Program for Årsmøte 2019

Sakspapirer:

Årsmøteagenda 2019

KVANN Styrets årsberetning for 2018

Arbeidsplan for 2019

Vedtektsendringer 2019

KVANN – fruktlauget retningslinjer

Budsjett for KVANN i 2019

Hele styret er på valg. Her er valgkomiteens instilling:

Styret:
Stephen Barstow
Lone Dybdal
Kjell Hødnebø
Susanne Friis Pedersen
Aasta Uri
Bernhard Askedalen
Kate Milosavljevic
Vara til styret:
Andrew Mc Million
Lasse Elden
Paivi Sarkela


Klimatilpasning av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser – genressursene må med!

KVANN deltok torsdag 7. februar i en høring på Stortinget om Klimatilpasning av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser. Regjeringen bes om å legge fram en plan for dette innen sommeren 2019. Forslaget omhandler i første rekke melk og kjøttproduksjon, kraftfor og beiteressurser, såkorn og kornlager, og i liten grad norsk produksjon av grønnsaker og frukt. KVANN tar til orde for at det siste må styrkes, basert på norske genetiske ressurser, samt andre som er egnet for nordiske forhold. KVANN foreslår derfor at det legges til enda et tiltak i planen: Tiltak for å styrke arbeidet med å ivareta og utvikle norske genressurser for nytteplanter og husdyr. KVANN har sendt et skriftlig forslag til Stortinget om saken. Det kan leses i sin helhet her: Klimatilpasning av jordbruket KVANNs forslag

Frøkurs i Stavanger 27. – 28. oktober

KVANN innbyr medlemmer og andre interesserte til kurs i frødyrking/frøsamling, foredrag om nyttevekster, hagevandring og frøbytte mm. helgen 27. og 28. oktober i Stavanger. KVANN har gleden av å introdusere Søren Holt fra vår danske søsterforening Frøsamlerne til hageentusiaster i Rogaland! Holt er en anerkjent planteforedler, frøsamler og kursholder. Lørdag 27.10 vil han holde kurs i frødyrking og frøsamling og søndag 28.10 holder han et foredrag om «Planteforedling i bakhaven». Vi viser dessuten den kritikerroste filmen SEED: The untold story, som handler om de uerstattelige frøene, hvilken rolle de spiller for framtidas matsikkerhet, og hvordan kontrollen over disse frøene befinner seg på stadig færre hender.

Finn komplett program og påmeldingsinformasjon her.

Møte om strategi for bevaring av genressurser

Tre representanter fra KVANN var i dag, 27.09, i møte med Landbruksdirektoratet om arbeidet med den nye strategien for bevaring av norske genressurser. Vi ga en rekke innspill til arbeidet med den nye strategien. Hele innspillet kan leses her: KVANNs innspill til ny strategi for genressurser L dir.

KVANN legger vekt på at genetiske planteressureser både må bevares og utvikles. Vi trenger både de gamle sortene, deres nye etterkommere, deres gamle ville formødre og nye arter som er egnet for vårt nordlige landbruk. Det er ikke nok å bevare genene i en frøbank. Det er heller ikke nok med noen få forsøksstasjoner i Sør-Norge og på flatlandet. Genmaterialet må leve og brukes over hele landet, inkludert i nord og i fjellbygdene. Det bør være økt fokus på nye flerårige planter som er mer robuste mot klimaendringer, lagrer mer karbon og kan dyrkes i kaldere strøk. Vi trenger et mangfold av genetiske ressurser, dyrkningsmetoder og steder og tilsvarende kunnskap for å sikre nok og næringsrik mat i møtet med fremtidens endringer i klima og produksjonsforhold.

Årsmøte på Vestlandet

Les om årsmøtehelgen og finn sakspapirene HER
Nå er også signert protokoll fra årsmøtet tilgjengelig.

Helgen 14. og 15. april var det årsmøte og faghelg for KVANN på Njøs i Sogn med spennende faglig program lørdag 14. april. Hva er framtiden til norsk fruktdyrking? Vi møtte Stein Harald Hjeltnes, som leder Njøs Næringsutvikling og foredler i Graminor. Hjeltnes er kjent for å ha utvikla den nye pæresorten Celina, noe han fikk Plantearvenprisen for i 2016. Han fortalte om moderne fruktdyrking med eksempler fra Sogn.

Program:
Lørdag 14. april
10-13 årsmøtet
13:30: Lunsj
14:15 Foredrag og faglig program
19? Årsmøtemiddag og sosialt samvær lørdag kveld.
Søndag 15. april: Besøk på Åberge planteskole

Her kan du lese mer om aktiviteter fremover

Et mangfold av hjemmedyrkete grønnsaker for vinteren og vårknipen!

KVANNs leder Stephen Barstow holder foredrag 12. mars kl 18:00-20:30 i Bakehuset på Loseter (Oslo).
Det er et mangfold av grønnsaker som kan brukes om vinteren også i kalde strøk. Stephen laget en salat tidlig i mars 2017 med 140 ingredienser uten bruk av drivhus, tilleggsvarme, fermentering eller frysing. Hvordan er dette mulig? Det blir en gjennomgang av ca. 15 forskjellige kategorier vintergrønnsaker og andre spiselige vekster som kan hjemmedyrkes og inngår i en vintersalat; for eksempel grønnsaker og knoller høstet ute (hardføre / vintergrønn) eller lagret i en kald kjeller/rotkjeller, spiring av frø av ettårige og flerårige grønnsaker, innedrevet flerårige grønnsaker, frø, frukt, nøtter, innedrevet kvister av forskjellige trær md spiselige blad osv.! Det blir eksempler av planter i alle kategori!

Det blir mulig å kjøpe Stephens bok Around the World in 80 plants for kr. 250 og mulighet å skaffe frø av noen sorter som Stephen forteller om!

arrangementet på facebook: https://www.facebook.com/events/1834189470211492/

Podekurs i Hurdal

Les om podekurset her!
Styremedlem Eirik Lillebøe Wiken fra Hardanger holder podekurs på gården ved Hurdal Økolandsbyen 17.februar. Det er begrenset med plasser, ca. 10 deltakere og kun kr. 400 (mat tar man selv, evt. kjøper hos http://www.kjokkenhagen.no ). Dette arrangerer KVANN i samarbeid med Ebbe Meinild i Hurdal, som ordner med utstyr og lokale.

Påmelding til Ebbe på emeinild@gmail.com eller mobil 45 69 25 31.
Kurset går fra kl. 10-21 med fleksible matpauser. Det vil være mulig å kjøpe med noen trær en selv har podet, eller hente dem senere på året.

Årsmøte på Vestlandet
Hold av helgen 14. og 15. april for årsmøte og faghelg for KVANN på Njøs i Sogn med spennende faglig program lørdag 14. april. Hva er framtiden til norsk fruktdyrking? Vi møter Stein Harald Hjeltnes, som leder Njøs Næringsutvikling og foredler i Graminor. Hjeltnes er kjent for å ha utvikla den nye pæresorten Celina, noe han fikk Plantearvenprisen for i 2016. Han forteller om moderne fruktdyrking med eksempler fra Sogn.

På årsmøtet er det valg av styre, gjennomgang av KVANNs første år og tanker om framtiden.
Tentativt program:
Lørdag 14. april
10-13 årsmøtet
13:30: Lunsj
14:15 Foredrag og faglig program
19? Årsmøtemiddag og sosialt samvær lørdag kveld.
Søndag 15. april: Podekurs og besøk på Åberget planteskole
KVANN vil tilby et bidrag til reisekassa for årsmøtedeltakere. Nærmere informasjon kommer senere. Vi jobber også med å tilby rimelige alternativer for overnatting.

SEMINAR: Foredrag om frøhvelvet på Svalbard.

Som jeg varslet tidligere har vi i KVANN gleder av å få besøk av selveste Åsmund Asdal når vi arrangerer et seminar på Kongsgården i Oslo 8. november kl 18-21.

Asdal er tidligere ansvarlig for plantegenetiske ressurser i Genressurssenteret og er nå ansatt som ansvarlig for Svalbard Globale Frøhvelvet!

Det blir også omvisning med litt historie om gartneriet på kongsgården med Marianne Leisner!

Les mer her!

Ønsker du å promotere KVANN?
Last ned vår lille brosjyre her: Kvann flyer.

Les mer om våre aktiviteter fremover her!

«Den gamle presteboligen i Hurdal har fått nytt liv etter at innbyggere i Økolandsbyen tok den i bruk som kulturelt og sosialt samlingssted. Nå ønsker planteforeningen KVANN å bli med på laget. Dersom grunneier gir grønt lys for deres drøm, vil KVANN utvikle den imponerende hagen til et eksotisk besøkssenter.» Les om KVANNs besøk i prestegårdshagen i Hurdal her.

Hagebesøk og undersøkelser i prestegårdshagen.

Styret i KVANN på besøk i økolandsbyen i Hurdal.

Oppstart av en ny frøsamlerforening!

Den 1. oktober 2016 hadde vi et stiftelsesmøte på Gamle Hvam landbruksmuseum i Nes i Akershus. Der ble foreningen ”Norwegian Seed Savers” formelt stiftet. Formålet er å få en selvstendig demokratisk forening som kan ivareta arbeidet som de ulike planteklubbene har drevet med fram til nå. Samarbeid med Genressurssenteret blir fortsatt viktig.

Det møtte opp engasjerte mennesker på stiftelsesmøtet, og vi fikk det formelle på plass. Interimstyret har inntill 22. april 2017 bestått av Stephen Barstow, Gunn Apeland og Lone Dybdal. Vara var Kirsty McKinnon og Jasper Kroon. Interimstyret har jobbet med å få på plass det nødvendige rammeverket for foreningen og et norsk navn! Siden vi bygger en ny forening fra bunnen vil de eksisterende planteklubbene jobbe parallelt med plantearbeidet fram til ting fungerer i ny organisasjon. Det er mye vi ønsker å få til, men tid og ressurser er begrenset og vi må derfor prioritere de viktigste tingene først. På sikt ønsker vi å være en blomstrende organisasjon med kurs og ulike tilbud, et sted det er hyggelig å være med.

Det første årsmøtet

Det første årsmøtet ble avholdt på Ås lørdag 22. april 2017 fra 10-17. Les mer om plantehelseseminar og årsmøtet her. På årsmøtet ble det blant annet valgt styre og norsk navn på foreningen: KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge). Lenke til signert protokoll og nye vedtekter finnes også der.