SAMLING: KVANN deltar på samling for nettverk for plantemangfold – Mandag 30. oktober

Vi i Nettverk for Plantemangfold inviterer til heldagsseminar om gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling av grønnsaker, mandag 30. oktober på seminarrommet Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo.

Vi må bruke og videreutvikle våre grønnsakssorter for å være rustet til framtidens klima. Men hvor står arbeidet med sortsutvikling i Norge i dag? Hva kan vi lære av arbeidet som gjøres med videreutvikling av grønnsakssorter i Sverige og i Østerrike? Andelslandbruk har eksplodert i Norge; Hvilken rolle kan andelslandbrukene spille i å ta i bruk og videreutvikle våre grønnsakssorter?

Det vil bli samtaler om hvordan ulike aktører jobber med utvikling og bevaring av norsk sortsmangfold, vi vil snakke om veien videre for norsk sortsutvikling, og det vil bli tid til å snakke, mingle og utveksle erfaringer.

Program (Endringer kan forekomme):

08.30 – 0900 Morgenkaffe og mingling.

0900 – 0930 Jasper Kroon, Solhatt Økologisk Hagebruk Om nettverk for plantemangfold, tidligere seminarer og arbeidet med grønnsaksmangfold i Norge.

09.30 – 10.30 Nettverk for Plantemangfold Alle i nettverket presenterer seg, 5-7 min hver. Hvem er vi, hva behøver vi for å ivareta vårt plantemangfold, og hvor er vi om ti år?

10.30 – 11.00 Pause

11.00 – 11.45 Håkon Mella, Århus Andelsgård Andelslandbruk og mangfold. Hvordan kan andelslandbrukene være et utstillingsvindu og testfelt for grønnsaksmangfold?

11.45 – 12.30 SESAM ved Pernilla Almgren og Hildegard Nufer Erfaringer fra Sverige. Sesams organisering av frødyrking og ivaretakelse av gamle sorter

12.30 – 13.30 LUNSJ

13.30 – 14.15 SESAM forts. Erfaringer fra Sverige. Arbeid med opinion, frø pop-ups. Spørsmål

14.15 – 15.00 Stephen Barstow Erfaringer fra Arche Noah (Østerrike) om matplantemangfold

15.00 – 15.20 Kaffepause

15.20 – 15.50 Johan Sværd. Erfaringer fra deltakende planteforedling i korn. Hvor står vi, og hvilke erfaringer kan brukes til arbeidet med grønsaker?

15.50 – 16.30 Evaluering og veien videre. Oppsummering

Bindende påmelding: Innen onsdag 25. oktober (Påmeldingsavgift vil ikke bli refundert)

Påmelding:

http://www.deltager.no/seminar_om_frodyrking_og_gardsbasert_sortsutvikling_30102017

Arrangører:

Nettverk for Plantemangfold består av Oikos – Økologisk Norge, Biologisk-Dynamisk Forening, Solhatt Økologisk Hagebruk, Nors Senter for Økologisk Landbruk (NORSØK), KVANN / Norwegian Seed Savers, Århus Andelsgård, Økologisk Spesialkorn og Sogn Jord- og Hagebruksskole (SJH). Seminaret arrangeres med støtte fra Landbruksdirektoratet.

Spørsmål rundt seminaret kan rettes til

Hanna Bjørgaas, Oikos 47274439 Hannabjorgaas (at) gmail.com

Det blir kveldseminar på gartneriet, Bygdøy Kongsgård 8. november.