Samling for nettverk for plantemangfold

Nettverk for Plantemangfold inviterte til heldagsseminar om gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling av grønnsaker, mandag 30. oktober på seminarrommet Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo. Fra invitasjonen:

Vi må bruke og videreutvikle våre grønnsakssorter for å være rustet til framtidens klima. Men hvor står arbeidet med sortsutvikling i Norge i dag? Hva kan vi lære av arbeidet som gjøres med videreutvikling av grønnsakssorter i Sverige og i Østerrike? Andelslandbruk har eksplodert i Norge; Hvilken rolle kan andelslandbrukene spille i å ta i bruk og videreutvikle våre grønnsakssorter?

Det ble samtaler om hvordan ulike aktører jobber med utvikling og bevaring av norsk sortsmangfold, og om veien videre for norsk sortsutvikling.

Program

08.30 – 0900 Morgenkaffe og mingling.

0900 – 0930 Jasper Kroon, Solhatt Økologisk Hagebruk Om nettverk for plantemangfold, tidligere seminarer og arbeidet med grønnsaksmangfold i Norge.

09.30 – 10.30 Nettverk for Plantemangfold Alle i nettverket presenterer seg, 5-7 min hver. Hvem er vi, hva behøver vi for å ivareta vårt plantemangfold, og hvor er vi om ti år?

10.30 – 11.00 Pause

11.00 – 11.45 Håkon Mella, Århus Andelsgård Andelslandbruk og mangfold. Hvordan kan andelslandbrukene være et utstillingsvindu og testfelt for grønnsaksmangfold?

11.45 – 12.30 SESAM ved Pernilla Almgren og Hildegard Nufer Erfaringer fra Sverige. Sesams organisering av frødyrking og ivaretakelse av gamle sorter

12.30 – 13.30 LUNSJ

13.30 – 14.15 SESAM forts. Erfaringer fra Sverige. Arbeid med opinion, frø pop-ups. Spørsmål

14.15 – 15.00 Stephen Barstow Erfaringer fra Arche Noah (Østerrike) om matplantemangfold

15.00 – 15.20 Kaffepause

15.20 – 15.50 Johan Sværd. Erfaringer fra deltakende planteforedling i korn. Hvor står vi, og hvilke erfaringer kan brukes til arbeidet med grønsaker?

15.50 – 16.30 Evaluering og veien videre. Oppsummering

Nettverk for Plantemangfold består av:

  • Oikos – Økologisk Norge
  • Biologisk-Dynamisk Forening
  • Solhatt Økologisk Hagebruk
  • Norsk Senter for Økologisk Landbruk (NORSØK)
  • KVANN / Norwegian Seed Savers
  • Århus Andelsgård
  • Økologisk Spesialkorn
  • Sogn Jord- og Hagebruksskole (SJH)

Seminaret arrangeres med støtte fra Landbruksdirektoratet.