Samling for nettverk for plantemangfold

Nettverk for Plantemangfold inviterte til heldagsseminar om gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling av grønnsaker, mandag 30. oktober på seminarrommet Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo. Fra invitasjonen:

Vi må bruke og videreutvikle våre grønnsakssorter for å være rustet til framtidens klima. Men hvor står arbeidet med sortsutvikling i Norge i dag? Hva kan vi lære av arbeidet som gjøres med videreutvikling av grønnsakssorter i Sverige og i Østerrike? Andelslandbruk har eksplodert i Norge; Hvilken rolle kan andelslandbrukene spille i å ta i bruk og videreutvikle våre grønnsakssorter?

Det ble samtaler om hvordan ulike aktører jobber med utvikling og bevaring av norsk sortsmangfold, og om veien videre for norsk sortsutvikling.

Program

08.30 – 0900 Morgenkaffe og mingling.

0900 – 0930 Jasper Kroon, Solhatt Økologisk Hagebruk Om nettverk for plantemangfold, tidligere seminarer og arbeidet med grønnsaksmangfold i Norge.

09.30 – 10.30 Nettverk for Plantemangfold Alle i nettverket presenterer seg, 5-7 min hver. Hvem er vi, hva behøver vi for å ivareta vårt plantemangfold, og hvor er vi om ti år?

10.30 – 11.00 Pause

11.00 – 11.45 Håkon Mella, Århus Andelsgård Andelslandbruk og mangfold. Hvordan kan andelslandbrukene være et utstillingsvindu og testfelt for grønnsaksmangfold?

11.45 – 12.30 SESAM ved Pernilla Almgren og Hildegard Nufer Erfaringer fra Sverige. Sesams organisering av frødyrking og ivaretakelse av gamle sorter

12.30 – 13.30 LUNSJ

13.30 – 14.15 SESAM forts. Erfaringer fra Sverige. Arbeid med opinion, frø pop-ups. Spørsmål

14.15 – 15.00 Stephen Barstow Erfaringer fra Arche Noah (Østerrike) om matplantemangfold

15.00 – 15.20 Kaffepause

15.20 – 15.50 Johan Sværd. Erfaringer fra deltakende planteforedling i korn. Hvor står vi, og hvilke erfaringer kan brukes til arbeidet med grønsaker?

15.50 – 16.30 Evaluering og veien videre. Oppsummering

Nettverk for Plantemangfold består av:

  • Oikos – Økologisk Norge
  • Biologisk-Dynamisk Forening
  • Solhatt Økologisk Hagebruk
  • Norsk Senter for Økologisk Landbruk (NORSØK)
  • KVANN / Norwegian Seed Savers
  • Århus Andelsgård
  • Økologisk Spesialkorn
  • Sogn Jord- og Hagebruksskole (SJH)

Seminaret arrangeres med støtte fra Landbruksdirektoratet.

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommende arrangementer: