Aktiviteter

Arrangementer

 • Nordic Slow Food arrangement i København 28.-29. april
 • Frøfilm på Jevnaker bibliotek i samarbeid med Jevnaker Hage. 22 mai kl 18:00
 • Tøyen Vårtreff (andre tilsvarende i Tromsø, Bergen, Stavanger) i juni
 • Bærekraftfestivalen i Hurdal, 1.-3. juni
 • Treff i Trondheim/Malvik 15.-17. juni
 • Dokka Hagefestival, 23. juni 2018 (KVANN stand)
 • Nordisk Permakultur Festival i Hardanger, juli 2018
 • Økouka i flere landsdeler i september
 • Trondheim Klimafestival (og andre regionale klimafestivaler), august/september
 • Hagehistorisk Marked, Sveinhaug i Ringsaker (september)
 • Hagefestival på Sagene i august

Annen aktivitet

Oppstart av laug
Videreutvikling av hjemmesiden
Strategiprosessen som ble startet på årsmøtet
Åpne hager