Innspill til Stortinget

Klimatilpasning av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser – genressursene må med!

KVANN deltok torsdag 7. februar i en høring på Stortinget om Klimatilpasning av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser. Regjeringen bes om å legge fram en plan for dette innen sommeren 2019. Forslaget omhandler i første rekke melk og kjøttproduksjon, kraftfor og beiteressurser, såkorn og kornlager, og i liten grad norsk produksjon av grønnsaker og frukt. KVANN tar til orde for at det siste må styrkes, basert på norske genetiske ressurser, samt andre som er egnet for nordiske forhold. KVANN foreslår derfor at det legges til enda et tiltak i planen: Tiltak for å styrke arbeidet med å ivareta og utvikle norske genressurser for nytteplanter og husdyr. KVANN har sendt et skriftlig forslag til Stortinget om saken. Det kan leses i sin helhet her: Klimatilpasning av jordbruket. KVANNs forslag.

Relaterte artikler

Kommende arrangementer: