Eget laug for andelslandbruk

En av KVANNs hovedsatsinger i 2020 er å etablere og utvikle laugene, undergruppene i foreningen, der mesteparten av det faglige arbeidet skal foregå. Ett av laugene som er under etablering i disse dager er andelslandbruks-lauget som ledes av Ingrid Indergaard og Andrew McMillion. Ingrid har blant annet erfaring fra Øverland andelslandbruk.

Dyrking i fellesskap

Noe av bakgrunnen for etableringen av andelslandbruks-lauget var «Frø for Framtida»-seminaret i 2017, arrangert av Nettverk for Plantemangfold.  Seminaret fokuserte på gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling, inkludert rollen andelslandbruk kan spille for å videreutvikle våre grønnsakssorter for å kunne dyrke mat også under framtidens klima. 

KVANN har til formål å fremme bærekraftig bruk av plantemangfold til privat hobbyavl i Norge. Likevel kan foreningen også være et bindeledd til profesjonelle dyrkere gjennom å gjøre genmateriale som ikke er i handelen tilgjengelig for et større publikum.

Visjonen for Andelslandbruks-lauget er at det kan bli ett samvirke der alle andelsgårdene som er med i lauget tar ansvar for å reprodusere noen sorter grønnsaker per gård. Laugene formidler frø mellom gårdene som er med, og gradvis vil alle bli selvforsynt med frø og plantematerialet. 

Det er mangel på gårder som reproduserer frø i Norge i dag, spesielt grønnsaksfrø. Ved å ta i bruk et større antall sorter og reprodusere frø selv vil et andelslandbruk bli en mer helhetlig enhet som tenker fra frø til frø og bidrar til Norsk matsikkerhet. Ved å ta i bruk og reprodusere mandatsorter og nisjefrø vil man kunne tilby andelshaverne et unikt produkt med en spesiell historie, og samtidig bidra til bruk og bevaring av det genetiske materialet. 

Andelslandbruks-lauget vil i samråd med Mattilsynet gjøre regelverket rundt kommersiell bruk og reproduksjon til internt bruk av dette genmaterialet mer klart og tilgjengelig for de potensielle brukerne, og jobbe sammen med Genressurssenteret for å finne smidige løsninger for å sikre at utlevert materiale spores og brukes i henhold til gjeldende avtaler. 

I 2020 kommer Andelslandbruks-lauget til å fokusere på kunnskapsoppbygging og reproduksjon av sortene som Andelsgårdene allerede dyrker og ønsker å reprodusere frø av. Men de framtidige mulighetene for å utvide sortimentet via KVANNs Årbok og koblinger til NordGen og andre bruksgenbanker i verden er enorme.

Andelslandbruks-lauget kommer til å arrangere kurs og samlinger for å sikre at medlemmene har nok kunnskap til å kunne reprodusere sortsekte frø.

I forbindelse med KVANNs faghelg og årsmøte i Stavanger 25-26 april i år blir det spesielt fokus på augene. Det er blant annet planer om å etablere en laugskomité som kan ha en koordinerende funksjon med tanke på alle laugene, og som også skal sikre høy kvalitet i alt laugsarbeid.

Laugsleder Ingrid planter ut sammen med barna

Ta kontakt med Stephen Barstow eller Andrew McMillion dersom du kan være interessert i å bli med i laugskomiteen, eller med laugsleder Ingrid Indergaard og Andrew McMillion om du har spørsmål rundt andelslandbruks-lauget.

Relaterte artikler

Kommende arrangementer:

New Report

Close