KVANN oppfordrer til landbruksdugnad!

Pressemelding fra Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge/Norwegian Seed Savers

Kriser som den vi opplever nå krever at alle omprioriter energiforbruk og fokus. KVANNs styre ser derfor på muligheter for å fortsette vårt arbeid ved å ta i bruk nye metoder og kanaler. Det vi har kommet fram til så langt er at det blir mer fokus på å spre kunnskap via webinarer og youtube videoer da vi er forhindret fra stand, samlinger, og kurs som vi vanligvis bruker energi på om våren.

Samtidig vil vi oppmuntre KVANNs medlemmer som plutselig har blitt arbeidsledige eller fått økt kapasitet om å anvende denne kapasiteten til lokal matproduksjon. Norsk landbruk er i en krisesituasjon da mange utenlands sesongarbeidere som normalt kommer til Norge på våren, ikke kan komme.
Siden KVANN-medlemmer har kunnskap om landbruks-relaterte oppgaver, inviterer vi alle som kan om å finne en gård som trenger hjelp og bidra med den kapasitet man har.

Videre oppfordrer vi alle medlemmer om å utvide produksjonen av det man har planlagt for i år. Vi har sett i tidligere kriser hvor viktig det er med beredskapshager. Under andre verdenskrig hadde «victory gardens» en viktig funksjon og ga lokalbefolkning tilgang til grønnsaker som ellers var en mangelvare.

Egendyrket mat som monner

La oss stå samlet og forsterke båndene til hverandre, til frø, planter, jord og maten vi ofte tar for gitt. Å hamstre og tenke kun på å overleve gir verken glede eller styrke. Alle KVANNs medlemmer er plutselig blitt viktig brikker som kan utgjøre store forskjeller ved å bidra med å spre kunnskap og glede og aktivt tilpasning til krisen.

Relaterte artikler

Kommende arrangementer: