Åpne hager

KVANN oppfordrer medlemmene til åpne sine hager for interesserte i nærområdet eller for andre KVANN-medlemmer helgen 29. – 30. august. KVANN har allerede en rekke besøkshager som er listet opp i årboka, men det kan anbefales for alle å åpne for besøk i hagen. Man behøver ikke å ha en prydhage for å kunne møtes til inspirasjon og glede.