Åpne hager

Styret på hagevandring i Hurdal

KVANN oppfordrer medlemmene til åpne sine hager for interesserte i nærområdet eller for andre KVANN-medlemmer helgen 29. – 30. august. KVANN har allerede en rekke besøkshager som er listet opp i årboka, men det kan anbefales for alle å åpne for besøk i hagen. Man behøver ikke å ha en prydhage for å kunne møtes til inspirasjon og glede.

For flere hager blir det opprettet egne arrangementer her på siden. Det kan også blir annonsert åpne hager gjennom vår facebookside- og gruppe.

KVANNs plantefaglige leder, Stephen Barstow, åpner tar imot besøk i sine tre hager i helgen:

Pga korona ønsker jeg bare mindre grupper i hagen – ta kontakt gjennom FB eller kvann.no for avtale tid.
Alle mine 3 hager kan besøkes: Den Spiselige Hagen i Malvik (Malvikveien 418, 7563 Malvik / bussholdeplassen Naustkleiva); Væres Venner Felleshagen (KVANNs Verdenshagen og demonstrasjonshagene under utvikling; hagen er på Ranheim); Allium Hagen Chicago (Ringve Botaniske Hagen i Trondheim)
Mvh Stephen

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommende arrangementer: