Åpne hager

KVANN oppfordrer medlemmene til åpne sine hager for interesserte i nærområdet eller for andre KVANN-medlemmer helgen 29. – 30. august. KVANN har allerede en rekke besøkshager som er listet opp i årboka, men det kan anbefales for alle å åpne for besøk i hagen. Man behøver ikke å ha en prydhage for å kunne møtes til inspirasjon og glede.

For flere hager blir det opprettet egne arrangementer her på siden. Det kan også blir annonsert åpne hager gjennom vår facebookside- og gruppe.

KVANNs plantefaglige leder, Stephen Barstow, åpner tar imot besøk i sine tre hager i helgen:

Pga korona ønsker jeg bare mindre grupper i hagen – ta kontakt gjennom FB eller kvann.no for avtale tid.
Alle mine 3 hager kan besøkes: Den Spiselige Hagen i Malvik (Malvikveien 418, 7563 Malvik / bussholdeplassen Naustkleiva); Væres Venner Felleshagen (KVANNs Verdenshagen og demonstrasjonshagene under utvikling; hagen er på Ranheim); Allium Hagen Chicago (Ringve Botaniske Hagen i Trondheim)
Mvh Stephen