Nettleksikon med nordiske kulturplanter

Nettleksikon for nordiske kulturplanter er lansert med med de første 25 sorter! Leksikonet er del av de nordiske frøsamlerorganisationers prosjekt ’fra Frø til Fat’ som er støttet av Nordisk Ministerråd. Utover KVANN har Foreningen Sesam fra Sverige og Frøsamlerne fra Danmark deltatt.

Klikk gjerne inn og se: www.growingdiversity.info. Det er med fem sorter fra Norge i år, det er jærert, seiersløk, shetlandskål, målselvnepe og pensilbønne. De er beskevet ut fra botanisk systematikk for eksempel art, undergruppe, sort, kultivar. Det er også beskrevet ut fra kulturhistorie og med forslag til bruk i dag.

Vi kaller det et ”leksikon” og en ”portal”. Omfanget er foreløpig lite, men det vokser seg til. Susanne Friis Pedersen har stått for de norske bidragene til leksikonet.

Formålet med dette nettleksikonet er å bruke internettet til å spre kunnskap om bevaringsverdige norske kulturplanter. Dette beskrevet på ensartet og systematisk måte. Et webleksikon er egentlig bare et internetbasert leksikon. Med dette vil vi gjøre det enkelt for folk flest, hageentusiaster, produsenter, forbrukere, forskere og formidlere å bruke den viten, vi har om norske kulturplanter som er viktige å bevare. 

Bilde fra leksikonet: jærert

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommentarer

Kommende arrangementer:

New Report

Close