Årbok og tilbud fra medlemmene

KVANNs Årbok for 2021 er klar.

Fjorårets årbok var tenkt å være den siste som pdf-dokument, og planen var at årboka i år for første gang skulle kobles direkte opp mot KVANNs nye plantedatase. Arbeidet med å klargjøre plantedatabasen for dette nærmer seg avslutning, men dette er nybrottsarbeide og vi vet ikke om det dukker opp nye problemer i lanseringen. Innføringen av den nye løsningen vil måtte gjøres gradvis art for art, og det er viktig at ting blir riktig fra start. Derfor kommer det likevel en analog årbok hvor hovedtilbudene er presentert. Om du ikke har et aktivt medlemskap kan du kjøpe det i nettbutikken. Les viktig informasjon om bestilling fra årboken lenger ned.

Siden det blir en glidende overgang fra tradisjonell årbok til tilbud gjennom plantedatabasen og den tilhørende katalogfunksjonen denne våren, har vi ikke hentet inn tilbud fra alle medlemmene til årboka denne gangen. Vi har kun spurt et utvalg av medlemmer som sendte tilbud i fjor om de kunne sende inn tilbud til den forenklede katalogen. Tusen takk til dere som reagerte så fort og har bidratt til at årboka allikevel ble rikholdig! Det er kun medlemmer som har betalt kontingenten som får tilgang til årboka!

Til dere som ikke har sendt inn tilbud enda er det veldig fint om dere kan legge ut tilbud i laugene slik det var gjort med hell i høst. Etter hvert som de ulike artene kommer på plass i plantedatabasen vil dere kunne dele gjennom den i stedet. Hvordan dere aktiverer frø og planter i plantedatabasen som dere tidligere har mottatt vil vi komme tilbake til i påfølgende informasjonseposter. Der vil vi også gi oppdateringer på hva som deles gjennom laugene.

Jeg håper at årets utgave har mye fristende og håper at alle bestiller minst en ny plante! Man finner tilbud både fra klubbens medlemmer (som ligger samlet på s 32-53) og tilbudene av vegetativt formerte planter fra Genressurssenteret via klonsamlinger på Landvik og Apelsvoll! Dette gjelder både jordskokk, rabarbra, humle og pepperrot. Alle bestillingene til Genressurssenteret går gjennom meg (slike er merket på følgende måte: ”KAN TILBY: SB06(LANDVIK) eller SB06(APELSVOLL)” ). Det er viktig å legge merke til at Genressurssenteret kun sende ut materiale når det ikke er et alternativt tilbud blant medlemmene! Jeg kommer til å sjekke dette ekstra nøye!

Det er normalt at medlemmene ta litt betalt for utgiftene sine når de sender planter og frø (se s. 4) og jeg bruker selv standard-prisene. Det er viktig at dere som er nye først lese nøye gjennom introduksjonen og forklaringene på s.4 til 5.

For dere som er interessert i å bestille virusrensede miniknoller av potet kommer det snart separat informasjon om dette. Vi regner med å åpne for bestilling rundt midten av mars. Knollene blir uansett ikke sendt fra Overhalla før en gang i april.

En liste av medlemmer som tar imot besøk finner dere på s. 65-68 (dette rakk jeg ikke å oppdatere; send beskjed om du vil ha noen endringer på dette og vi vil gjerne ha mer flere). Om du vil være med er det bare å sende inn informasjon i samme format og vi legger til etter hvert på websiden.

Jeg setter etter hvert frist for bestilling fra mine tilbud og tilbud fra Genressurssenteret / Nordgen som går via meg!

Med vårlige hilsninger og ønsker om en vellykket våronna og innvåring (for dere som dyrker flerårige grønnsaker)

Stephen Barstow, plantefaglig leder og redaktør for årboka

Related Articles

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Responses

Kommende arrangementer:

New Report

Close