Distribusjon av virusrensede miniknoller av potet 2021

Settepoteter kan lett spre alvorlige potetsykdommer, og for å holde sykdommene mest mulig i sjakk av hensyn til kvaliteten av potetproduksjonen, er det over mange år utviklet et strengt forvaltningsregime for settepotetproduksjon, og tilgang til formeringsmateriale er lovregulert. Dette innebærer følgende:

 • Det er forbud mot å gi potetknoller videre til andre.
 • Det er derimot lov å beholde knoller til settepoteter til eget bruk.’
 • Potetene som deles ut via Norsk genressurssenter og KVANN skal bare gå til private hobbybrukere.
 • Hvis man skal bruke potetene profesjonelt i bedrifter, til salg eller til andre formål enn hobby, må særlige avtaler inngås. Ta i så fall kontakt med Norsk genressurssenter.

KVANN formidler i år virusrensede miniknoller av følgende potetsorter:

 • Sarpo Mira
 • Åspotet
 • Foula Red
 • King Edward
 • Tromøypotet
 • Marius II
 • Jonsok
 • Mandel
 • Vanlig gulløye
 • Bintje

LES OM SORTENE HER

KVANNs arbeide med dette er støttet fra Landbruksdirektoratet (kr 60 000 i 2020), som i sin helhet går til å betale Overhalla Klonavlssenter for å produsere knollene fra meristemuttaket fra klonarkivet på Ås. Knollene er gratis for publikum, men det må betales for frakt og eksedisjon.

Meld interesse for andre sorter

Enkelte har etterspurt flere historiske sorter enn de som er oppført på listen. Ta kontakt med oss, så vil Norsk genressurssenter, i samråd med KVANN, forsøke å etterkomme ønskene så godt som mulig for fremtidig produksjon av miniknoller. Men vær oppmerksom på at det tar to til tre år å avle opp materialet, så det kan ta litt tid før det blir mulig å bestille nye ønskede sorter.

Relaterte artikler

Kommentarer

Kommende arrangementer: