Frøkurs i kålvekster.

KVANN, Sesam og Frøsamlerne holder foredrag om kålvekster og hvordan de dyrkes, oppbevares og tas frø av. For å bevare de ulike artene sortsekte og sikre god plantehelse i bevaringsarbeidet.

Planter i kålslekten, Brassica, er blant mest populære i verden og er relativt lett å dyyrke. Men å ta sortsekte frø fra de er litt mer krevende. Kål-laugene til KVANN, Sesam og Frøsamlerne har samarbeidet for å holde dette kurset, der vi går gjennom de viktigste kål artene og lærer om blant annet: vinterforberedelser, overvintring, risiko for krysning, innavl, skadedyrbeskyttelse, forskjeller mellom dyrking i Danmark og Sør-Sverige sammenlignet med dyrking i Nord-Sverige og Norge og mye mer.

Noen av artene vi skal se på er: Brassica oleracea (kål, rødkål, grønnkål, svartkål, savokål, brokkoli, rosenkål, blomkål, kålrabi og andre varianter). Brassica napus (kålrot / rutabaga / svensk Rübe og andre navn). Brassica rapa (rova / nepe / majrova/ Pak Choi, Mizuna) Eruca sativa & Diplotaxis tenuifolia (rucola / flerårlig rucola).

Olle Johansson er Åldermännen (leder) for Brassia Skrån (kål lauget) i Sesam, KVANNs søster organisasjon i Sverige. Gert Poulsen er kål-eksperten til Frøsamlerne, KVANNs søsterorganisasjon i Danmark. Han er blant forfatterne til boken Domestication of Brassica oleracea L. (2015). Andrew McMillion er leder for Kål Laug i KVANN.

Related Articles

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Responses

New Report

Close