Håpets røde maiskorn av Hanna Bjørgaas

Hanna Bjørgaas er biolog, forfatter og KVANN medlem. Hun har Mastergrad i Biodiversitet og Evolusjon og har skrevet boken Byens hemmelige liv som handler om urbane arter, mangfoldet og naturen i byen.

I anledning forfatternes klimaaksjon har Hanna skrevet en flott artikkel, “Håpets røde maiskorn” som handler om bevaring av plantemangfold, med utgangspunkt i hennes egen erfaring med ulike sorter mais i Brasil.

I artikkelen får Hanna frem flere gode poeng hvorfor bevaring av frø og artsmangfold er viktig. Både i verden, Brasil og i Norge. Hanna nevner også en del utfordringer for bevaring og hvordan kommersielle hensyn kan utgjøre en trussel for mangfold og frie såvarer.

“Et maiskorn er en hilsen fra folk som har levd, til folk som skal leve, et sju tusen år gammelt prosjektarbeid som fortsatt pågår”

Les hele artikkelen her: Håpets røde maiskorn / Hanna Bjørgaas

Forfatternes klimaaksjon/ Norwegian writers climate campaign (NWCC) er en klimaaksjon som består av forfattere, kunstnere, kritikere, oversettere og journalister. Vår målsetting er forankret i Grunnlovens §112:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Les mer om klimaaksjonen

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommentarer

Kommende arrangementer: