Hvem fortjener PLANTEARVEN-prisen i 2022?

Vi deler Norsk genressurssenters søken etter kandidater til å motta plantearvprisen i 2022:

Norsk genressurssenter i NIBIO deler ut Plantearven-prisen til en person eller organisasjon som gjør en spesiell innsats for bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold i Norge. Nominer gjerne en kandidat som du synes bør vinne denne prisen. Nominasjoner mottas frem til 20. juni og du finner informasjon og nominasjonsskjema på nettsiden under. Vi gleder oss til mange gode forslag!

Norsk genressurssenter

Nominasjonsskjema og ytterligere informasjon finner du her.

Hvem kan få prisen?

PLANTEARVEN-prisen kan gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig fortjenestefull innsats innen bevaring og bruk av genetisk mangfold innen planter. Ved bedømmelsen legges vekt på innsats innen et eller flere av områdene:

  • Aktiv bevaring av verdifullt plantemateriale gjennom innsamling, vedlikehold og dokumentasjon av samlinger.
  • Aktiv bevaring gjennom vedvarende bruk av plantegenetisk mangfold, inkludert bruk av historisk plantemateriale i nye sammenhenger. 
  • Aktiv innsats for å opprettholde eller restaurere verdifulle voksesteder in situ og/eller overvåke og ta vare på arter og genotyper av nytteplanter i naturområder der disse er truet. 
  • Særlig viktig forskning og foredling av nye sorter gjennom bruk av norsk plantemateriale.
  • Opplysnings- og informasjonsvirksomhet som fremmer interessen for bevaringsverdig plantemateriale på en positiv måte.
  • Andre forhold som kan være av betydning for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser.

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommentarer

Kommende arrangementer:

New Report

Close