Vedlikehold på nettsidene i desember/januar.

Vi forbereder frøbytte- og nettsidefunksjonalitet før sesongen 2023, og vil derfor ha både nedetid og perioder med avvikende funksjonalitet på nettsiden!
Vi beklager ulempene dette måtte medføre for både besøkende og medlemmer.


Kontakt medlem@kvann.no ved spørsmål.

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommentarer

Kommende arrangementer:

New Report

Close