Stephen Barstow om fuglevennlige planter Del 3 (artikkelsamling i Vår Fuglefauna)

Plantefaglig leder i KVANN, Stephen Barstow, ble spurt om å skrive en serie artikler om nytteplanter for fugler, til medlemsbladet Vår Fulgefauna som utgis av BirdLife Norge (tidl. Norsk ornitologisk forening).

Artikkelserien om Stephen sine fuglevennlige planter ble publisert i 2022, og artiklene legges nå ut fortløpende også hos KVANN, og her er tredje artikkel om frukt og bærplanter som fuglene gjerne oppsøker i hagen.


For å lære mer om fuglevennlige planter bli medlem og meld deg inn i lauget for Insekt- og fuglevennlige planter. Der kan man stille Stephen evt. spørsmål. Det kommer også tilbud om frø av fuglevennlige planter der etter hvert!

Relaterte artikler

Kommentarer

Kommende arrangementer: