Hjelp oss å ta vare på bendelløk/skogsløk

HJELP OSS TA VARE PÅ GAMLE NORSKE BENDELLØK / SKOGSLØK FRA SAMLINGEN I LØKHAGEN CHICAGO – RINGVE BOTANISKE HAGEN I TRONDHEIM
Vi søker medlemmer av Allium-lauget til å hjelpe oss ta vare på til sammen 14 sorter bendelløk (Allium scorodoprasum)  (halvparten er utenlandske referanse-sorter). Det er fullt mulig å ta vare på flere sorter i samme hage i at de så vidt vi vet aldri krysse seg gjennom frø (men, bulbillene faller ned fra de meterhøye stengler og flytter seg etterhvert på den måten. Derfor bør de dyrkes med en viss avstand slik at de ikke etterhvert blander seg rent fysisk). Det forventes at man er villig til å tilby setteløk til andre medlemmer etterhvert! Send en internmelding til Stephen Barstow (du må ha betalt medlemsskap og være logget inn) med ditt navn, adresse, telefon og epost med en liste av sorter du vil adoptere! Stephens forsendelses-utgifter dekkes etter standard KVANN satser, bulbillene er små så dette ligger innenfor den billigste satsen (han sender epost om betaling når det er sendt).
Mer informasjon om bendelløk og sortene som er tilgjengelig finner dere her:

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommentarer

  1. Det ligger noen løk-tilbud i frødelingsløsningen vår (https://kvann.no/frodeling/), og så har Stephen nylig lagt ut en god del spennende i allium-lauget: Nyttårs-tilbud på frø og bulbiller av 70 sorter Allium, de fleste fra Løkhagen Chicago i Trondheim, er nå lagt ut i Allium-lauget (https://kvann.no/laug/allium) og medlemmer vil kunne bestille. Det er primært løkene som er vegetativt formert som vi ønsker bevarings-hjelp /adopsjon fra medlemmene. Det er kun sjalottløk og bulbiller av bendelløk og hvitløk som er vegetativt her. De øvrige er frø tatt fra åpen pollinerte planter i samlingen på Ringve og de har fått lov til å krysse seg fritt vha humler og andre pollinerende insekter. Allium sorter kan både krysse seg innenfor samme art og botaniske arter kan også krysse seg til en viss grad.
   Det kan dukke opp spennende nye sorter fra slik hybridisering!
   Jeg har brukt “Ex-” til å vise til at frø er tatt fra en bestemt klon, men det er samtidig sannsynlig at den har krysset seg iallefall innen samme art; feks Allium victorialis Ex-Granvin er frø samlet fra en kultivar innsamlet langs Granvinselven som har sannsynligvis krysset iallefall med andre sorter seiersløk (Allium victorialis).
   Latinsk, engelsk og norsk navn er oppgitt så fremt det finnes.
   Om det er spørsmål, legg dem ut her evt i Allium-lauget på kvann.no.
   Årstall 23, 22 eller 21 er året frøene var innsamlet.
   De fleste Allium arter krever sannsynligvis kuldebehandling: såes nå snart, dekk ikke frøene med mer enn et tynt lag og sett helst ute til våren.

   Om du vil bestille, send Stephen en internmelding på kvann.no og send med ditt navn, adresse, epost og mobilnr. Det skal forsendelsesutgiftene hans skal dekkes gjennom standard priser.

Kommende arrangementer:

New Report

Close