Spennende foredrag på årsmøtet

Mann med vinterjakke og lue står mellom hyller fulle av plastbokser.

Bevaring av plantegenetiske ressurser; hvorfor, hvem og hvordan? av Åsmund Asdal.

Søndag 17. mars fra kl. 18.00 til 19.00, nettforedrag i forkant av KVANNs årsmøte.


Et variert genetisk materiale er råvaren som forskere og planteforedlere trenger for å utvikle
nye plantesorter som kan gi mat til en økende befolkning i et endret klima. Gamle plantesorter
har både direkte dyrkingsverdi, kulturell verdi og verdi som gendonorer for planteforedling.
Plantegenetisk materiale bevares på ulike måter, fra planteentusiasters dyrking og utveksling
av frø og planter til frysebokser med frø hos små og store genbanker som sikres i Frøhvelvet
på Svalbard.

Biolog og agronom Åsmund Asdal er koordinator for Svalbard globale frøhvelv og ansatt ved
NordGen (Nordisk genetisk ressurssenter).
Foredraget Bevaring av plantegenetiske ressurser; hvorfor, hvem og hvordan? handler om
hvorfor det er viktige å bevare og bruke et mangfold av planter, måter å bevare på og hvem
som utfører dette viktige arbeidet.

Relaterte artikler

Kommentarer

Kommende arrangementer: