Årets miniknoller er klare for bestilling.

Settepoteter kan lett spre alvorlige potetsykdommer, og for å holde sykdommene mest mulig i sjakk av hensyn til kvaliteten av potetproduksjonen, er det lovverk med krav om sertifiserte settepoteter og plantehelse, som medfører krav til virusrensing av miniknoller.

Dette innebærer følgende:

 • Det er forbud mot å gi potetknoller videre til andre.
 • Det er derimot lov å beholde knoller til settepoteter til eget bruk.’
 • Potetene som deles ut via Norsk genressurssenter og KVANN skal bare gå til private hobbybrukere.
 • Hvis man skal bruke potetene profesjonelt i bedrifter, til salg eller til andre formål enn hobby, må særlige avtaler inngås. Ta i så fall kontakt med Norsk genressurssenter.

LES OM SORTENE HER

Bestillingen åpner 19 mars.

Gå til bestillingsnettsiden ved å trykke på knappen under.

KVANNs arbeide med dette er støttet fra Landbruksdirektoratet, som i sin helhet går til å betale Overhalla Klonavlssenter for å produsere knollene fra meristemuttaket fra klonarkivet på Ås. Knollene er gratis for publikum, men det må betales for frakt (50,-) og ekspedisjon (350,-).

Sesongmøte for potetlauget

Ingrid Indergaard, laugsleder i potetlauget, presenterer årets sorter og viser hvordan og når man bestiller miniknoller.

Morten Rasmussen fra NIBIO deltar for å snakke om sorter og arbeidet i Potetbanken i Nibio

Anne Prestvik ved Norsk bruksgenbank, Norges Vel. Om prosjektet settepotet av gamle sorter. Link: Disse potetene er helt unike! — Norges Vel

Opptaket legges her når det er klart:

Potet, miniknoller 2024 – K V A N N

Relaterte artikler

Kommentarer

  1. Caroline: Åspotet og Sharps express notert på ønskelisten. Jeg samler sammen alle sorter og antall stemmer hvert år. Det som får flest “stemmer” får prioritet på listen. Jeg tok med dine der nå. Vær klar over at potetprosjektet er ekstensivt fra sort tas inn og sort blir tilgjengelig. Det tar minst 1,5 år å få en sort inn i programmet, men ofte lengre. Fint at du fremmer ønsker og har engasjement. Takk!
   Anne: Sarpo potetene er ikke med i år. Det er lagt inn i 2025 med sarpo tominia, den tidligere sorten av de to. Sarpo mira potet er også tilgjengelig i perioder, som godkjent settepotet fra datsja.no Så du kan forsøke å høre om de har poteter i år.

 1. Det er verkeleg flott at det er mogleg å virusrense potetsortar og kunne dyrke frå miniknollar! 🙂
  Eg har lese ein del om potetsortar i løpet av siste året, og har kome til at eg er interessert i sortane
  Purple Peruvian og Sarpo Tominia av dei eg har registrert på KVANN-sida.

  I tillegg synst eg det ville vere fint om det ville vere mogleg å få tak i virusrensa Ostara.
  Det er ein sort eg har vore glad i i fleire tiår. Pene knoller, god smak og god lagring, synst eg.

  I år 2000 fekk eg av ein eldre kar i Hardanger ein knoll av sorten Pentland Dell.
  Den skulle vere svært sterk mot tørrôte, etter det eg noterte meg. Den dyrka eg nokre år,
  men av samansette årsaker mista eg den etter nokre år, noko eg har vore litt frustrert over sidan.
  Såg for litt sidan på internett at nokon kanskje dyrkar den på Voss, under namnet Vossapoto el.l.,
  men om den er mogleg å få tak i som setjepotet i Noreg, anar eg ikkje.
  Veit heller ikkje korleis sorten blir sett på i Noreg, i forhold til korleis den er avla fram (i Skottland?).
  Men eg syntest den var interessant,
  og viss potetekspertisen her meiner at den er noko som kan vere bra til økologisk dyrking her,
  og er lovleg mogleg å få til setjepotet av her,
  ville det kanskje vere fint om den kunne bli vurdert til dette?

Kommende arrangementer: