Innspill til jordbruksforhandlingene 2024

KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) ønsker virkemidler til økt produksjon av bevaringsverdige nytteplanter som et viktig bidrag til matberedskapen i Norge.

KVANN oppfordrer til etablering produksjonstilskudd for utvalgte bevaringsverdige nytteplanter, etter modell fra tilskuddet for bevaringsverdige husdyrraser.

Jordbruket har gjort en stor jobb med å få til bevaring av gamle husdyrraser gjennom bruk, og produksjonstilskuddet er et effektivt virkemiddel for å få økonomi i å ta vare på viktige genressurser. På plantesiden er det dessverre ikke tilsvarende ordninger.

En rekke av plantesortene som KVANN har bidratt til å ivareta og tilgjengeliggjøre er relevante for jordbruket. Vi distribuerer årlig gamle potetsorter, løker, knoller, frø og stiklinger av ulike nytteplanter, og podekvist av gamle fruktsorter over hele landet. Dette genetiske mangfoldet av sorter er tilpasset norsk klima gjennom hundrevis av år, og er en gullgruve for beredskap og matproduksjon i en verden som er i rask endring.

De offentlige klonsamlingene blir stadig mindre tilgjengelige, og flere av dem drives nærmest på dugnad. Dermed står viktige norske genressurser i fare for å forsvinne. Sammenlignet med andre europeiske land har Norge markedsført få lokale spesialiteter, samtidig som vi vet at vi sitter med en enormt viktig genetisk plantearv som kunne vært utnyttet kommersielt.

KVANN oppfordrer til å utvide tilskuddet for frukt, bær og grønnsaker med flere sorter/arter, også nøtter og urter. Minstekvantumet på 1 tonn bær og 2 tonn frukt bør reduseres eller fjernes helt.

KVANNs medlemmer er spredt utover hele landet, og bidrar til å teste et rikt utvalg av både gamle og nye sorter av nyttevekster. Utnytter man et større mangfold av sorter, og tilpasser dem et klima i endring, kan vesentlig flere typer grønnsaker, frukt, bær, nøtter og urter dyrkes kommersielt ulike steder i Norge. Dette gjelder både gamle sorter, som hasselnøtter, humle, rabarbra, og kvann, som i tidligere tider har bidratt til inntektsgrunnlaget for jordbruket rundt i landet, og nye sorter som kiwibær, valnøtter og gresskar, som kan bli mer aktuelle framover når klimasonene flytter seg. Distrikts- og kvalitetstilskuddet for frukt, grønt og bær er i dag avgrenset til noen få navngitte arter, og det er satt minimumsgrenser på 1-2 tonn produksjon for å kunne få tilskudd. Dette er et hinder for å utvikle produksjon av nye sorter og arter.

KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) – Norwegian Seed Savers er en nasjonal interesseorganisasjon for bevaring av plantemangfold, særlig nyttevekster, gjennom aktiv bruk. Foreningen distribuerer frø og plantemateriale fra genbanker og klonarkiv, og legger til rette for deling av frø mellom medlemmene. KVANN arrangerer kurs og driver annen informasjonsvirksomhet. Foreningen har til formål å fremme bærekraftig bruk av plantemangfold til hobby-avl i Norge, iht. samarbeidsavtalen med Norsk genressurssenter og regjeringens «Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser – Handlingsplan for nytteplanter 2021-2025».

Relaterte artikler

Hvitløkslauget

De siste 20 årene har hvitløk sakte funnet sin plass i norske hager. Noe gjennom at gamle
sorter fra nordiske hager er bevart og spredt videre, noe gjennom mer og mindre vellykkede «grønnsaksdisk» eksperimenter, noe gjennom nordmenns reiser på den nordlige halvkule og mye
gjennom innflyttere fra Øst-Europa. I dag finnes sannsynligvis et stort og ukjent sortsmangfold rundt i norske hager.

Kommentarer

Kommende arrangementer: