Arter og sorter

Vi arbeider med ulike konsepter for en søkbar plantedatabase der målet i første omgang er å få inn de artene KVANN arbeider med i samarbeide med Genressurssenteret. Det er snakk om ca 100 arter og ca 2000 sorter. (Artikkel om sortslister)

I tillegg vet vi at klonarkivene har registrert drøyt 300 arter, et tall som siden det antagelig er mange dubletter nok kan reduseres til ca 250.

En skikkelig database er en forutsetning for sporingsløsning.

KVANN har behov for et eget system til bruk for å bygge en sporingsløsning for det vi får tilført av materiale fra Genressurssenteret. Dette er spesielt viktig mht spesielt sykdomsutsatte arter.

For å oppnå dette, må vi lage et system der hvert uttak får et aksesjonsnummer (gjerne med årstall innbakt, vi har bare så vidt begynt å tenke på dette). Målet er å styre spredningen til et visst antall år med deling av hver aksesjon, slik at medlemmene enkelt kan få beskjed om når vi heller må vente på en ny aksesjon av friskt materiale. Slik kan vi best bidra til god plantehelse samtidig som vi tar disse eldre og ofte mer utsatte sortene i bruk.

Mer om dette databasearbeidet etter hvert som det utvikler seg.