Frøformering

Det er åpenbart at KVANN trenger å ha åpent tilgjengelig artsspesifik informasjon med de faglige fakta vedrørende frøavl. Mest til bruk som interne anbefalinger for medlemmenes frøproduksjon for bytting internt, men også fordi dette bør være allment tilgjengelig informasjon. Etter hvert er det naturlig at disse dataene knyttes direkte inn i den kommende plantedatabasen.

Vi har så vidt begynt arbeidet. Her er noen kilder:

NordGen bruker en General principles for regeneration, oversendt fra Genressurssenterets Morten Rasmussen som skriver til oss (nov.2019):

Her kommer NordGens regenereringsprinsipper fra deres kvalitetshåndteringssystem. De har ikke nået skriftlig om spesifikke sorter, som eventuelt krever flere individer, men vurderer da fra tilfelle til tilfelle. Som I ser er mye holdt ganske overordnet. De anvender dette, og så forsøker tage særlig hensyn til arter, som er spesielt følsomme for innavls depresjon, som f.eks. gulerot.

FAO har mye dokumentasjon, men det vil ta tid å finne fram. Her er en start:

Seed Savers Exchange har en tabell på sitt nettsted og ellers mye bra guider og bøker.

Hvis noen har spesiell interesse for dette feltet blant KVANNs medlemmer, er det bare å kaste seg over utfordringen.

 Denne siden er en spire. Hjelp den å gro. 

New Report

Close