Julestjerna fra NIBIO

Vi fikk 10.12.2019 en veldig fin avklaring fra Nina Sæther i NIBIO vedrørende bruk av foto fra deres rikholdige billedarkiv. Det gir et godt grunnlag for det videre samarbeidet mellom KVANN og NIBIO, ikke minst på et så viktig område som billedmateriale.

Betingelsene for bruk av bilder fra dette arkivet kan leses her.

Foto: Erling  Fløistad, NIBIO