Bakgrunn

Formålet med lauget skal være å ta vare på gamle norske flerårige grønnsaker (unntatt løk – se Allium-lauget) og prøve ut nye flerårige grønnsaker som er egnet til dyrking i Norge. En viktig ressurs for lauget blir KVANNs Verdenshage hos Væres Venner felleshage på Ranheim i Trondheim hvor man begynte med utplanting høsten 2019. Stephen og andre tilbyr også en rekke vegetativt og frøformerte flerårige grønnsaker til medlemmene gjennom høstkatalogen og årboka. Mange av plantene passer bra i en skogshage. Medlemskapet er frivillig og er basert på aktiv innmelding til og godkjenning av lederen. Medlemmene må rette seg etter de bestemmelser og retningslinjer som lauget opererer etter (kommer). Kursing: Et av formålene med etablering av lauget er å lære hvordan man skal ta vare på og oppformere flerårige grønnsaker. Stephen planlegger å arrangere hans permagrønnsaks-kurs igjen våren 2020 (sannsynligvis helgen 8. - 10. mai i Malvik). Se bilder fra tidligere kurs i 2012, 2013 og 2016 her: http://www.edimentals.com/blog/?page_id=4611