Om laugene

Hvordan melde seg på laug

Under hovedmenypunktet “Laug” ligger en oversikt over de laug som så langt er opprettet, og herfra er det bare å klikke på “Be om medlemskap” (når du er logget inn i din brukerprofil), så vil laugsleder sørge for tilgang. Når du har fått tilgang, vil lenke til lauget oppstå i listen på din profil: Mine sider > Laug.

Hva er laug?

KVANNs arbeidsgrupper kalles «laug», som er en gammel betegnelse på arbeidslag opprettet for å forvalte en håndverksbasert kunnskap. I vår sammenheng vil det si kunnskapen om å ta vare på plantesorter. Bruken av betegnelsen er en arv fra våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige.

Laugene er arbeidsgrupper betalende medlemmer aktivt melder seg inn i, og som organiserer seg selv med basis i retningslinjer vedtatt av årsmøtet. Hvert laug har én eller flere koordinatorer, og kommuniserer i hovedsak gjennom laugsportalene på nettstedet. Laugsstrukturen er under etablering i 2019, og vi tenker den som den viktigste arenaen for den faglige kommunikasjon, kobling mellom medlemmer og det konkrete arbeidet med artene og sortene.

Laugenes temaer

Laugene oppstår ut i fra hva medlemmer ønsker å fokusere på; enten det f.eks er en planteslekt, en enkelt viktig art, en type habitat eller et bruksområde. Og det kan være av ulik varighet, og reorganiseres over tid, alt etter behov. Det er altså ikke lagt opp til at inndelingen av laugenes tema skal følge en strikt systematikk. Vi arbeider parallelt med å bygge opp en egen systematisk del på nettstedet, en plantedatabase med permanent informasjon, som laugssidene så lenker til etter behov.

Etter hvert er tanken å få gjort det slik at alle nye medlemmer automatisk blir medlem av Spirelauget. Tanken er der å fokusere på optimal spiring av de ulike arter. Lauget har foreløpig ingen leder.

Om du har ideer til utvikling av laugene, er det bare å ta kontakt med Andrew McMillion eller Stephen Barstow.