Bakgrunn

Tomatlauget ble opprettet i desember 2019. Leder ved oppstart er Christian Bonvik. Leder har ansvar for det overordnede rundt lauget, mens det er medlemmene som bestemmer aktiviteten og fokusområdene. Det vil etterhvert bli "oppnevnt" flere administratorer av tomatlaugets sider på kvann.no Ta kontakt med laugets leder hvis du ønsker å delta som administrator.