Laug for tomat-mangfold, med spesielt fokus på sorter som passer et norsk klima.