Retningslinjer

Det er ikke utarbeidet spesielle retningslinjer i tomatlauget. I tomatlauget har vi fokus på å samle inn, ta vare på og dyrke hardføre tomatsorter tilpasset det norske klimaet. Dette gjelder sorter som kan dyrkes på friland (utendørs) og i kalddrivhus (drivhus uten "kunstig" oppvarming). Spesielt viktig er det å ta vare på sorter som en ikke kan få kjøpt gjennom ordinære frøfirma. Gjennom tomatlauget deler vi frø med hverandre og utveksler erfaringer om de ulike sortene. Det er ikke et krav, men vi setter pris på at så mange medlemmer som mulig deler frø og at enkeltmedlemmer tar hovedansvar for enkeltsorter. For å redusere faren for spredning av tomatsykdommer må frø som deles fermenteres. Den eneste plikten du har som medlem, er å fylle ut et skjema over hvilke sorter du dyrker gjennom lauget, samt hvem du har delt disse med.  Disse skjemaene sendes inn til laugets leder en gang i året.