Lover og forskrifter (NO)

Plantejus: Hva er lov for hvem? / Lover og forskrifter (NO) / Globale avtaler mm

Lover

Den viktigste loven er Matloven. Det nedenstående er hjemlet i den.

Sentrale forskrifter

Mattilsynet

Det er Mattilsynet som er tilsynsmyndighet mht de viktigste lover og forskrifter KVANN må forholde seg til. Her er de viktigste artiklene:

Infooversikt:

KVANNs fortolkninger

KVANNs formidling av såvare og plantemateriale fra NordGen og NGRS

KVANNs formidling av såvare og plantemateriale produsert av medlemmene

KVANNs rådgivning av egne medlemmer og andre

Tekst under utvikling.

New Report

Close