Manual

Denne manualen er foreløpig, og kun en intro for styremøtet 7.mars, så den vil erstattes ved første anledning.

Plantedatasystemet er nå i prinsippet ferdig med den viktigste komponenten i Fase2: batchløsningen. I tillegg har vi gjort et nytt viktig designgrep som gjør at alt henger bedre sammen visuelt. Dette kom til mot slutten av denne uka, og det er derfor en del tidkrevende programmering som må til for å få det gjennomført i alle detaljer, så det er enkelte visninger dere kommer innom som skal bygges om. Det kan være noen bugs her og der som gjør at ikke alt fungerer som tilsiktet, men sånn er det i en slik fase som dette.

Se til slutt hva som er Mortens og min felles anbefaling for en realistisk framdrift fra nå.

Menyer

Det er to hovedinnganger til plantesystemet foreløpig:

På nåværende kvann.no har medlems- og laugsprofilene en lenke kalt Planter, men den har vi så langt ikke benyttet i denne løsningen. (Det som måtte ligge der er altså bare rester etter det som ligger på kvann.no).

Nytt design i tre hovedseksjoner

Det nye designet er en videreføring av det vi har hatt før, men med et ryddigere navigasjonsfelt, og i stedet for at man må åpne et infofelt med en pil som så flytter tabeller nedover, er hvert nivå nå representert med tre separate visninger (evt noe færre der det er naturlig):

De tre hovedseksjonene har nå samme utseende og navigasjonssystem, men kjennes på hver sin farge, og i tillegg en viktig forskjell: hva de viser:

  • Planteleksikon. Viser alle arter og sorter KVANN vil ha info om
  • Katalog. Viser alt som til en hver tid tilbys og er der man bestiller
  • Mine planter. Viser hva man har mottatt, hva man dyrker selv og tilbyr

Se også kart over løsningen lenger ned som viser dette tydelig

(NB! Søkesystemet er funksjonelt kun på Planteleksikonet og søker kun der. Tilsvarende internt søk på de andre to seksjonene kommer.)

I tillegg har vi foreløpig laget en side som lister alle aksesjoner, og en tilsvarende for batcher, med nyeste øverst (ser at det må komme kolonner for art og kultivar på disse to).

Medlemmets vanlige bruk

Da kan vi ta en prøvetur.

Hvis du klikker på aksesjonsnummeret (A#), kommer du herfra til detaljside for aksesjon. Dersom det er opprettet en startbatch evt. også andre batcher på denne, skal du kunne velge disse til din planteliste med “Add”.

Da kommer denne batchen direkte inn i Mine planter på rett plass, som også er dit du automatisk havner (det er mulig bildet ikke stemmer helt med batch-nummeret i det bildet her, men det vil det gjøre).

De batchene man har mottatt fra andre, inklusive det vi kaller START BATCH, som er første batch som opprettes samtidig med registrering av aksesjon, de skal man ikke kunne dele (og da er de markert med et slags stoppskilt). Det er jo kun de batchene man selv produserer (frø eller plantemateriale) man kan dele. Og da må man først opprette en batch, og det gjøres ved å klikke “New batch” på den batchen man velger som foreldremateriale. Da åpnes et registreringsskjema der nærmere anvisning gis:

Når denne nye batchen din er opprettet, vil den også dukke opp i Mine planter (dine da..) og du kan behandler den videre der. NB! Den vises i totaloversikten på Batcher, men enda ikke i katalogen.

Så nå har dere den delingsknappen på alle batcher her, og kan tilby til katalogen:

Og da skal denne batchen kunne gjenfinnes i katalogen. Der har alt blå farge og man kommer seg til arten og sorten. Når det står en V helt til høyre her, er det fordi dette markerer hvilke batcher man selv har valgt. Her er det jeg som er donor, så selvsagt har jeg da batchen. Andre medlemmer vil da få “Add”-knappen opp her.

Eller i “grid”-visning. (NB! Bildene i systemet vil også hentes inn i katalogen på rett plass, men det er ikke ferdig programmert enda.)

Da har vi vært gjennom hovedtrekkene ved de tre seksjonene og hvordan medlemmer opererer det å finne planter i Planteleksikon og Katalog og hvordan opprette egne batcher og tilby disse.

Laugsledernes arbeide

Laugslederne og den som har hovedansvaret for plantedatabasen (med en egen upersonlig brukerkonto) har jobben med å registrere aksesjoner som tas inn til KVANN, enten det er fra eksterne som Nordgen eller klonarkivene, eller det er fra medlemmene selv (eller deres omgangskrets). Slikt materiale fra medlemmene må nemlig også først opprettes som en aksesjon med eget aksesjonsnummer for at det skal være en enhet i systemet som det kan knyttes først en startbatch til og senere avledede batcher, som så danner den kjeden som vi må få kartlagt for å kunne lage en sporingsløsning i prosjektets fase 4.

Her er metoden for å opprette aksesjon

Først, for å kunne opprette aksesjon på en plante, må den selvsagt være opprettet i Planteleksikonet først, ellers er det ikke noe grunndata å knytte aksesjonen til. Vi forutsetter at det er gjort her.

Man går inn i Planteleksikonet til den aktuelle planten (bruk søk eller “taksonomisk browsing”) og klikk på “opprett ny aksesjon”. Da åpnes det andre skjemaet i løsningen (så langt):

Det skal være ganske rett fram, og det er ikke mange opplysninger som behøves her. Det med antall aktive år i utveksling er viktig. Her skal systemet hindre videre utveksling av en aksesjon på et på forhånd bestemt tidspunkt. Dette for å forebygge spredning av sykdommer. Hvor mange år det vanligvis oppstår sykdommer, er avhengig av art, så det må det bygges data på. Ok, så når det tidspunktet nås, skal systemet sperre for videre opprettelse av batcher på denne og gi alle de adekvate beskjeder. Og så får man skaffe nytt materiale osv.

Ok. Når aksesjonen er opprettet, må det også opprettes en startbatch. Det er fordi systemet er bygget slik at det er “batch-objektet” som er bærer av informasjonen om det enkelte materialet, og som kan være gjenstand for transaksjoner. Aksesjoner er bare “passive” objekter i så måte. Startbatch opprettes med mer eller mindre samme skjema som alle andre batcher, og det har dere sett over.

Startbatcher er merket med “START BATCH” i tabellenes Donor-kolonne.

Forresten: vi bruker “Source” om ekstern kilde, og “Donor” eller “Member donor” om interne, for å holde dette fra hverandre.

Kart over løsningen

Her er den siste versjonen av totaloversikten over sider og mellomvisninger til bruk mest for utviklingsarbeidet. Her kan man få et inntrykk av strukturen, og kan følge de ulike manøvreringene i forbindelse med ulike operasjoner.

Utviklingsmuligheter

Slik alle tre seksjoner er bygget nå, følger de alle plantesystematikken, og det kan virke litt rigid. Hvor er alle plantene kan man spørre, og det er fordi man egentlig aldri får noe totaloversikt, men snevrer inn fokuset heller ved å browse fra familie til sort/kultivar. Det kan oppleves litt som nåla i høystakken, men søkefunksjonen oppveier det jo noe. Alt dette er fint å ha i bunn, og fint når man vet hva man er ute etter.

Men dersom man heller vil gå i katalogen slik man tidligere har gjort med Stephens årbøker, eller for den saks skyld en hvilken som helst nettbutikk for planter, vil man ha et raskt overblikk og gjerne kunne søke på forskjellig måter. Og her har vi nå en visjon:

Her er bare en rask skisse på en helt annen måte å sortere innholdet på: som i en grønnsaksbutikk! Basert på de grupperingene vi kjenner fra daglig omgang med planter, og som jo mange av laugene også er delt inn etter. Så klikker man på “rotgrønnsaker” eller “løk” eller “frukt” og kommer mer eller mindre rett på hva som tilbys av batcher, kanskje med ett mellomledd bare som findeler litt mer. Det blir smak og behag.

Dette er fra et eller annet marked i Sevilla. Boksene vil selvsagt måtte ha gode illustrasjonsbilder hver for seg for hva de skal illustrere. Det kan hentes fra billedmaterialet som etter hvert vil fylle systemet.

Og her i listevisning, bare med kjappe eksempler, ikke noe design.

Så hva har vi gjort her?

Hvis du ser over søkefeltet er det skissert en ny meny (dette her er bare laget i et billedprogram for å illustrere).

  • Systematic
  • Crop groups
  • Cultivation methods
  • Use by plant parts

Poenget er at klikker man på den første, får man den taksonomiske visningen vi har nå. Klikker man på “Crop groups” får man “Grønnsaksbutikken”. Så kan man under “Cultivation methods” sortere alt etter hvordan de inngår i ulike dyrkingssystemer, f.eks. Market garden, Sansai, Skoghage/Matskog, Urbant landbruk, osv. F.eks. for Skoghage kan man da søke basert nisje i det der 7-8 nisjesystemet man opererer med.

Og man kan også ha visninger som bare gir et raskt overblikk over hvilke batcher som kan deles nå, gruppert etter art, eller bare hvilke som er de ferskeste osv osv

Nå som vi har grunnstrukturen på plass er det veldig mange muligheter her.

Framdrift fram til lansering av nye kvann.no med plantesystemet

Morten trenger nå først to uker på å gjøre alt ferdig med det nye temarammerverket (BuddyBoss), inklusive opprydding i medlemssystemet, der også jeg vil bli en del involvert fordi det berører plantesystemet og fordi jeg har vært så dypt involvert i eksisterende løsning og kjenner den best.

Så er det testing med testbrukere fra KVANN, gjerne fra styret og webgruppa en ukes tid, og så lansering over påske.

NB! En viktig bekymring før lansering

Som dere har sett, klikker man nå bare på “Add” og så havner planten i Mine planter. Det mange kommer til å misforstå er at denne handlingene skal speile at man faktisk har vært i kontakt med donor og fått materialet fysisk. Mange vil tro at her handler det om å bygge sin planteliste ut fra hva man ønsker seg eller at man kanskje senere skal gjøre noe for å få det fysiske eller blir forvirret. Og da blir det rot i systemet.

Det er for å få full styring med dette at Fase 3 Transaksjonsløsningen er nødvendig. Her vil det være en slags nettbutikkløsning der man i stedet for å klikke på “Add” får en knapp som heter “Bestill” / “Order”, og så oppstår det en ordrelinje i “Mine utgående ordre”-liste, det går en automatisk beskjed til donor og vedkommende får selv samme ordrelinje i sin “Mine inngående ordre”. Her vil en transaksjon gjennomføres først når begge parter har klikket for hhv “Sendt” og “Mottatt”, og først da dukker batchen opp i Mine planter. Det er dit vi må komme med dette systemet.

For å løse ovenstående bekymring er det avgjørende at vi får inn en flik av denne transaksjonsløsningen, bare nok til at det er et mellomledd mellom “Bestill” og Mine planter. Det kan være en enkel versjon av “Mine utgående ordre” der bestillingen havner, og så en “Mottatt”-knapp. Da er det ingen tvil om hva som skal gjøres. Vi anbefaler derfor at styret enten nå vedtar å gå inn på avtale om Fase 3, eller i hvertfall får på plass denne siste detaljen. Det vil uansett være en start på arbeidet i Fase 3, så intet bortkastet.

Dette er fra midten av kartet . Tar det med her fordi Lone hadde problemer med å få åpnet det.

mvh

Karl

New Report

Close