Nettstedsutvikling

KVANN vokser raskt og derav arbeidet med kommunikasjon internt og utad. En velfungerende nettløsning må derfor sørge for en rekke funksjoner, som

  • informasjon utad om foreningens mål, politiske og faglige arbeide osv
  • informasjon om faglige arrangementer
  • informasjon om årsmøter og styremøter
  • faglig opplæring (i tillegg til og som støtte til kurs)
  • direkte kontakt mellom medlemmene og organisering i laug
  • at informasjon ikke behøver å gjentas manuelt for mye og at publikum og medlemmer opplever å ha en tiltalende og inspirerende felles samlingsplass på nett

KVANNs nettsted var i starten basert på en løsning i WordPress levert av Orange webdesign i 2017, med logo levert av GrowLab og den har fungert fint og sørget for at vi våren 2019 var ca 500 medlemmer.

Arbeide med ny nettløsning i 2019

Vi startet planlegging av ny nettløsning i mars og engasjerte nettstedsansvarlig (nettredaktør og webmaster i ett) internt som så har engasjert nettstedsutvikler Morten Strand Hauge i selskapet Strand & Lund AS, som vår faste supportkontakt. Vi har også etablert en egen nettstedsgruppe for å sørge for kontinuitet internt (i tillegg til webmaster: Lone Dybdal og Stephen Barstow).

Den nye nettløsningen ble en videreutvikling av eksisterende design i en helt ny WordPress-løsning med medlemsfunksjon (BuddyPress), butikkfunksjon (Woocommerce). Det var i ferd med å bli en relativt komplisert løsning basert på mange programtillegg og en del spesialskripting. For å være sikker på at implementeringen skulle gå bra, rullet vi ut løsningen i flere faser fra august. Status pr november-19 var at medlemssystemet og nettbutikken var gjennomtestet og lansert. Alt det manuelle og svært tidkrevende arbeidet med å holde orden på medlemsdata, innbetalinger osv var dermed eliminert. Vi valgte dessuten å gjøre registrering av brukerkonto kostnadsfritt, noe som øker foreningens kontaktflate utad.

Beskrivelse av dagens løsning

Medlemssystemet er basert på brukerdatabasen som er innebygget som standard del av WordPress, og de viktigste viktigste programtilleggene som gjelder medlemssystemet er:

BuddyPress. Bygger ut WPs brukerdatabase med medlemsprofil: personlige data, tilknytning til gruppe (Laug som vi kaller det), kontaktforbindelser og beskjeder mellom medlemmer, opplasting av bilder, osv … alt man kan styre fra høyremenyen under Mine sider. Og så er det tilsvarene profil for grupper.

Woocommerce med vipps og stripe (for kort) er nettbutikkløsningen vi bruker, og en utvidelse av det igjen, Woocommerce Memberships sørger for at vi kan styre tilgang til valgte deler av nettstedet vha medlemskapsprodukter. Disse kan stilles inn på mange måter. Vi har stilt det slik at de er aktive for ett år fra betalingsdato. Sagt mao: nøkkelen er å knytte adgangen til medlemskapet til et produkt. Det kan virke litt uvant for enkelte, men fordelene er mange:

  • Systemet sender varsel når det nærmer seg utløp, ved utløp og en tid etterpå (alt etter hva vi stiller inn)
  • Det eneste medlemmene trenger å gjøre er å kjøpe et år til i nettbutikken, så gjenåpnes tilgangen automatisk.
  • Vi trenger i prinsippet ikke bruke tid på å vedlikeholde medlemsregisteret mht navn, adresse osv, for det gjør medlemmet best selv, eller sende purringer.

Av og til har folk problemer med å få gjennom betalinger, men det skyldes nok for det meste enten at folk ikke har dekning, eller sikkerhetsmessige forhold hos vipps eller stripe som vi ikke har noe innsyn i.

Vi må bruke en del tid på individuell medlemsservice i starten, og prøver å skrive manualer så godt jeg kan på basis av tilbakemeldinger. Så langt har dette gått bra.

Arrangementsløsninger er basert på tillegget Event Manager.

Billedløsningen er basert på WordPress sin sitt innebygde bibliotek, med en utvidelse for å skape hierarkisk struktur i dette kalt WP Real Media Library, samt rtMedia for WordPress, BuddyPress and bbPress som sørger for billedopplasting til profiler.

I tillegg er det en lang rekke programtillegg og spesialløsninger som det vil føre for langt å gå nærmere inn på her.

Dersom du ønsker å vite mer om nettløsningen, henviser vi til Karl Aakerro og Morten Strand Hauge i selskapet Strand & Lund AS for en evt avtale direkte med dem. KVANN leverer ikke nettstedsutvikling.

Visjon for nettløsninger

Parallelt med å utvikle denne versjonen, har vi startet på veien mot en mer avansert nettstedløsning for KVANN, og dette handler i stor grad om å få på plass en plantedatabase. Vi kommer til å ha på plass de første modulene av dette innen mars 2020. Målet med dette er naturligvis å få til presise måter å samle informasjon om sortene på, samt at medlemmene gjennom “Mine sider” kan holde styr på sin plante- og frøsamling. Dermed vil vi ha grunnlaget klart for å utvikle bytteløsning og sporingsløsninger som oppdaterer alle data automatisk, slik at det manuelle arbeidet med dagens årbøker og høstkataloger kan erstattes av et kontinuerlig system, og slik at rapportering av spredning fra aksesjonstidspunkt hos NGRS og Nordgen også kan gjøres på en enkel måte. De siste modulene vil kreve ytterligere ressurser.

Nettredaktør og webmaster

Vi har i løpet av vinteren skilt på rollene som nettredaktør (som arbeider innhold) og webmaster (som har hånd om det tekniske og evt design). Lone Dybdal er f.o.m februar nettredaktør, og Karl Aakerro enn så lenge webmaster.

Siden er sist oppdatert 05.03.2020


Her kommer det et kontaktskjema dersom du har logget deg inn på din brukerkonto.

New Report

Close