Nettstedsutvikling

KVANN vokser raskt og derav arbeidet med kommunikasjon internt og utad. En velfungerende nettløsning må derfor sørge for en rekke funksjoner, som

  • informasjon utad om foreningens mål, politiske og faglige arbeide osv
  • informasjon om faglige arrangementer
  • informasjon om årsmøter og styremøter
  • faglig opplæring (i tillegg til og som støtte til kurs)
  • direkte kontakt mellom medlemmene og organisering i laug
  • at informasjon ikke behøver å gjentas manuelt for mye og at publikum og medlemmer opplever å ha en tiltalende og inspirerende felles samlingsplass på nett

KVANNs nettsted var i starten basert på en løsning levert av Orange webdesign i 2017, med logo levert av GrowLab og den har fungert fint og sørget for at vi våren 2019 var ca 500 medlemmer.

Arbeide med ny nettløsning i 2019

Vi startet planlegging av ny nettløsning i mars og engasjerte nettredaktør internt som så har engasjert nettstedsutvikler Morten Strand Hauge i selskapet Strand & Lund AS, som vår faste supportkontakt. Vi har også etablert en egen nettstedsgruppe for å sørge for kontinuitet internt.

Den nye nettløsningen vil være en videreutvikling av eksisterende design i en helt ny WordPress-løsning med medlemsfunksjon (BuddyPress), butikkfunksjon (Woocommerce) mm. Det er i ferd med å bli en relativt komplisert løsning basert på mange programtillegg og en del spesialskripting. For å være sikker på at implementeringen skal gå bra, ruller vi ut løsningen i flere faser fra august, og regner med å være ferdige innen utgangen av året. Status pr november er at medlemssystemet og nettbutikken er gjennomtestet og lansert. Alt det manuelle og svært tidkrevende arbeidet med å holde orden på medlemsdata, innbetalinger osv er nå eleminert, og dette vil frigjøre mye tid til andre formål, samtidig som det blir enklere for medlemmene. Vi har dessuten valgt å gjøre registrering på siden kostnadsfritt, noe vi tror vil øke foreningens kontaktflate.

Visjon for nettløsninger

Parallelt med å utvikle denne versjonen, har vi startet på veien mot en mer avansert nettstedløsning for KVANN, og dette handler i stor grad om å få på plass en plantedatabase. Vi kommer til å ha på plass de første modulene av dette innen utgangen av året. Målet med dette er naturligvis å få til presise måter å samle informasjon om sortene på, samt at medlemmene gjennom “Mine sider” kan holde styr på sin plante- og frøsamling. Dermed vil vi ha grunnlaget klart for å utvikle bytteløsning og sporingsløsninger som oppdaterer alle data automatisk, slik at det manuelle arbeidet med dagens årbøker og høstkataloger kan erstattes av et kontinuerlig system, og slik at rapportering av spredning fra aksesjonstidspunkt hos NGRS og Nordgen også kan gjøres på en enkel måte. De siste modulene vil kreve ytterligere ressurser neste år.

Nettredaktør og webmaster

Vi har i løpet av vinteren skilt på rollene som nettredaktør (som arbeider innhold) og webmaster (som har hånd om det tekniske og evt design). Lone Dybdal er f.o.m februar nettredaktør, og Karl Aakerro enn så lenge webmaster.


Her kommer det et kontaktskjema dersom du har logget deg inn på din brukerkonto.