NordGen

NordGen er de nordiske landenes felles genbank, med hovedbase i Alnarp i Skåne, syd i Sverige. NordGen har også ansvar for driften av frøvelvet på Svalbard.

KVANNs medlemmer har via Norsk genressurssenter mulighet for å få tilgang til genressurser herfra. Dette gjøres gjennom årlige uttak ut i fra ønsker fra medlemmer, og framover mer i forbindelse med egne prosjekter for spesifikke arter der man prøvedyrker mange sorter for å utvikle sortsbeskrivelser. Et eksempel på et slikt er nylig lansert som et samarbeide mellom frøsamlerforeningene i Norden.

Nytt datasystem

NordGen har i mange år brukt en database som går under navnet SESTO, men denne er utdatert og tungvindt å arbeide med. Derfor er man nå i gang med å bygge en ny løsning basert på GRIN Global.