Om katalogen

NB! Systemet har foreløpig ikke en bestillingsfunksjon. Det betyr at du må kontakte det aktuelle medlem direkte som hittil.

Bi-O har planer om å utvikle en automatisk løsning for dette i fase 3 av prosjektet, som forventes å være ferdig i løpet av vinteren 2020/2021.

Tanken er da at du skal kunne klikke deg gjennom denne listen som i en nettbutikk, og på slutten av økten gå til en «sjekk ut» -side og til slutt Klikk på «send forespørsler». Les mer om dette her.

Katalogen kan også forbedres ved å gjøre dataene klikkbare, sorterbare, ha andre datafelt og bedre design, men du får ideen.

/////

NB! The system does not currently have an ordering function. This means that you must contact the current member directly just like the situation is now.

Bi-O plans to develop an automatic solution for this in phase 3 of the project, which is expected to be completed during the winter of 2020/2021.

The idea then is to be able to click through this list as in an online store, and at the end of the session go to a “check out” page and finally click on “send requests”. Read more about this here.

The directory can also be improved by making the data clickable, sortable, have other data fields and better designs, but you get the idea.

New Report

Close