Om KVANN

KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) er en interesseorganisasjon til fremme av plantemangfold. Foreningen skal virke over hele landet. Foreningens virke skal være basert på frivillig, og i hovedsak ubetalt innsats.

Fra vedtektene:

 1. Foreningen har til formål å fremme bærekraftig bruk av plantemangfold til privat hobby avl i Norge.
 2. Foreningen skal fremme deling av sunt og sortsekte formeringsmateriale mellom
  medlemmene, samt kunnskapsdeling og generelt samarbeide om nytteplanter.
 3. Foreningen tar mål av seg til å være en sentral grasrotsorganisasjon for bevaring av
  plantegenetisk materiale med Norden som hovedfokus.
 4. Foreningen samarbeider med Norsk genressurssenter, og skal være dennes primære kontakt til private hobbybrukere av det bevarte norske mangfold av nytteplanter.
 5. Foreningen fremmer bruk av plantemangfold som ikke er kommersielt tilgjengelig. Deling
  av materiale tar hensyn til rettigheter og forpliktelser i henhold til norsk regelverk.
 6. Foreningens virke fremmer den internasjonale plantetraktats formål om sikker bevaring,
  bærekraftig bruk og rettferdig nyttedeling av plantemangfold på privat nivå.
 7. Foreningen kan drive prosjekter som fremmer foreningens mål. Nytt mangfold og ny viten
  som måtte fremkomme under foreningens virke, skal sikres bevart gjennom samarbeide med Norsk genressurssenter.
 8. Foreningen mottar, formerer og fordeler plantemateriale fra de norske klonarkivene mellom foreningens medlemmer. Ved deling av materiale sikres en høy plantehelse og at plantenes identitet bevares. Deling skjer maksimalt et nærmere angitt antall ganger, eller et nærmere angitt antall år etter mottakelse av sunt, sortsekte formeringsmateriale. Dette defineres etter art og plantegruppe. Etter utløp av tid eller formeringsgenerasjon, rekvireres nytt materiale fra klonarkivene i samarbeid med genressurssenteret.
 9. Foreningen inngår en fast langsiktig avtale med Norsk genressurssenter om aktiviteter og
  virkemåter. Avtalen omfatter tilgang til bevart plantemateriale.
 10. Foreningen forplikter sig til å registrere formering, spredning og bruk av bevart
  plantemangfold gjennom plantelister, som rapporteres til Norsk genressurssenter minimum en gang i året.

Vedtekter for foreningen KVANN 2019

KVANN mottar støtte fra Landbruskdirektoratet i form av genressursmidler.

Her er den geografiske fordelingen av KVANNs medlemmer fra våren 2018: