Andre verv og roller

Valgkommité
Berit Børte
Susanne Friis Pedersen
Ane Mari Aakernes

Revisor
Kjell Hødnebø

Eventsekretær
Andrew McMillion

Nettstedsansvarlig
Morten Strand Hauge