Styret

Styremedlemmer   / Forretningsorden  / Innkalling og referat  / Saksnummer 

Styreleder
Lone Fedders Dybdal, Jevnaker

Faglig leder
Stephen Barstow, Malvik

Økonomiansvarlig
Rita Amundsen, Sandvika

Øvrige styremedlemmer
Kate Milosavljevic
Aasta Uri, Oslo
Andrew McMillion, Årnes
Bernhard Askedalen, Vestfold
Ingrid Indergaard, Asker
Ragnhild Gjems, Hamar

Varamedlemmer
Lasse Elden, Moss
Christer T. Norman, Eidsvoll