Styret

Styremedlemmer   / Forretningsorden  / Innkalling og referat  / Saksnummer 

Styreleder
Lone Fedders Dybdal, Jevnaker

Faglig leder
Stephen Barstow, Malvik

Økonomiansvarlig
Rita Amundsen, Stabekk

Øvrige styremedlemmer
Kate Milosavljevic, Fetsund
Aasta Uri, Oslo
Andrew McMillion, Årnes
Bernhard Askedalen, Vestfold
Ingrid Indergaard, Aurskog-Høland
Ragnhild Gjems, Hamar

Varamedlemmer
Lasse Elden, Moss
Christer T. Norman, Eidsvoll