Forretningsorden

Styremedlemmer   / Forretningsorden  / Innkalling og referat  / Saksnummer 

Vedtektenes § 12.1 Styrets forretningsorden

Styret utvikler sin forretningsorden, som godkjennes på årsmøtet. Endringer av forretningsorden godkjennes på årsmøtet.

(Det er foreløpig ikke utarbeidet forretningsorden for styret.)

New Report

Close