Plantehelse

Det hører med til historien om eldre sorter at de ofte er mye utsatt for plantesykdommer, noe som jo er en hovedgrunn til at de er falt i bakgrunnen i den kommersielle matproduksjonen. En avgjørende forutsetning for KVANNs arbeide og for samarbeidet med Genressurssenteret er derfor at vi har fokus på plantehelse slik at vi reduserer spredning av plantesykdommer så godt vi kan, ellers vil KVANN fort kunne virke mot sin hensikt. De viktigste utfordringene går fram av oversikten under. Se også NIBIOs Institutt for plantehelse, og her.

Det inngår forøvig i KVANNs kursaktiviteter å øke kunnskap om plantesykdommer og kunnskap om hvordan man forhindrer smitte.

Utsatte arter

Potet

Potet er spesielt utsatt for diverse virussykdommer (tørråte, ringråte mm) og det er over mange år utviklet lovverk og oppformeringssystemer som har ført til vi i Norge har god kontroll med spredning av disse. Det er f.eks forbudt å innføre poteter fra andre land og det er heller ikke lov å selge eller gi bort settepoteter dersom man ikke er sertifisert settepotetleverandør. KVANN og NGRS samarbeider om å holde gamle potetsorter i bruk, og fordeler hvert år virusrenset materiale til medlemmer og andre. Det er viktig at mottakeren av dette overholder regelen om å ikke dele videre.

Se artikkel om NIBIOs arbeide med å ta vare på gamle potetsorter med kryobevaring

Frukttrær

To sykdommer det er mye fokus på for tiden er epleheksekost og pærevisnesjuke. KVANN må bidra til at stiklinger fra syke trær ikke spres.

Rabarbra

Det er mye virus i rabarbra, og dette er vanskelig å rense. Inntil videre deles det ikke materiale fra NIBIOs samlinger.

New Report

Close