Plantehelse

Det hører med til historien om eldre sorter at de ofte er mye utsatt for plantesykdommer, noe som jo er en hovedgrunn til at de er falt i bakgrunnen i den kommersielle matproduksjonen. En avgjørende forutsetning for KVANNs arbeide og for samarbeidet med Genressurssenteret er derfor at vi har fokus på plantehelse slik at vi reduserer spredning av plantesykdommer.

De viktigste utfordringene knyttet til plantehelse kommer godt frem i denne podcasten utgitt av FAO:

Podcasten er på engelsk. Link til flere podcaster fra FAO finner du nederst på deres nettside. Publikasjoner med plantehelse og matsikkerhet, fra FAO finner du her.

KVANN arrangerer kurs for å øke kunnskapen om plantesykdommer og hvordan man forhindrer smittespredning med gode føre-var prinsipper. Laugsledere for plantelaugene svarer også på plantehelserelaterte henvendelser på laugets nettside.
Under kan du lese litt om kjente utfordringer knyttet til artene KVANN arbeider med.

Utsatte arter

Potet

Potet er spesielt utsatt for diverse virussykdommer (tørråte, ringråte mm) og skadedyr som potetcystenematode. Dette er grunnen til at Norge har innført et strengt lovverk om krav til sertifiserte settepoteter, både i landbruksproduksjon og hos hobbydyrkeren. Dette lovverket, sammen med dokumentasjons- og kvalitetskrav til settepotetprodusenter, har bidratt til at Norge har god kontroll med spredning av sykdommer i potet.
Det er f.eks forbudt å innføre poteter fra andre land og det er heller ikke lov å selge eller gi bort settepoteter dersom man ikke er sertifisert settepotetleverandør. KVANN og NGRS samarbeider om å holde gamle potetsorter i bruk, og fordeler hvert år virusrenset materiale til medlemmer og andre. Det er viktig at mottakeren av dette overholder regelen om å ikke dele videre.

Se artikkel om NIBIOs arbeide med å ta vare på gamle potetsorter med kryobevaring

Frukttrær

To sykdommer det er mye fokus på for tiden er epleheksekost og pærevisnesjuke.

Rabarbra

Det er mye virus i rabarbra, og dette er vanskelig å rense. Inntil videre deles det ikke materiale fra NIBIOs samlinger.

Nettsider om plantehelse

NIBIOs divisjon for bioteknologi og plantehelse

Se også NIBIOs temaside om plantehelse

Plantevernguiden har gode bilder og beskrivelser av ulike tilfeller med skadedyr, sopp og virusangrep.

New Report

Close