Planter

Status om utviklingen av plantedatabasen her. /// Status concerning the development of the plant database here.

Navigasjon

Vi bruker tre nivåer: Familie, art og sort, og overskriften og den navigerbare brødsmulestien vil vise deg hvilket nivå du er på:

… / Solanaceae / Solanum tuberosum
Potet ‘Beate’

På hvert nivå har du alle oppføringene på nivået under i to ulike visninger:

  • rutenettvisning med et bilde av en representativ plante
  • listevisning (med blyantsymbol for adgang til redigeringsside for brukere med redigeringstilgang)

/////

Navigation

We use three levels: Family, Specie and Variety, and the heading and the clickable breadbrumb will show you what level you are on:

… / Solanaceae / Solanum tuberosum
Potato ‘Abundance’

On each level you have all the entries on the level underneath in either

  • grid view with an image of a representative plant
  • list view (with a pencil symbol for users with editing access)

New Report

Close