Planter

Velkommen til KVANNs plantedatabase ! Les mer om prosjektet her.

Plantedatabase-systemet er installert, og nå begynner prosessen med å fylle den med innhold. Plantefaglig leder Stephen Barstow, laugslederne og representanter for nettgruppa, er i prosess med å utvikle en struktur for dette arbeidet.

Navigasjon

Vi bruker tre nivåer: Familie, art og sort, og overskriften og den navigerbare brødsmulestien vil vise deg hvilket nivå du er på:

… / Solanaceae / Solanum tuberosum
Potet ‘Beate’

På hvert nivå har du alle oppføringene på nivået under i to ulike visninger:

  • rutenettvisning med et bilde av en representativ plante
  • listevisning (med blyantsymbol for adgang til redigeringsside for brukere med redigeringstilgang)

/////

The plant database system is installed, and now the work begins with filling it with content. Plant professional leader Stephen Barstow, the guild leaders and representatives from the web group, is in the process of developing a structure for this work.

Navigation

We use three levels: Family, Specie and Variety, and the heading and the clickable breadbrumb will show you what level you are on:

… / Solanaceae / Solanum tuberosum
Potato ‘Abundance’

On each level you have all the entries on the level underneath in either

  • grid view with an image of a representative plant
  • list view (with a pencil symbol for users with editing access)
 
Family