Om aksesjoner

No / En

Hva mener vi med aksesjoner?

I plantenes verden brukes ordet hovedsakelig i genbanker. De samler prøver, for det meste frø, men også planter og plantemateriale i forskjellige former, og trenger åpenbart et system for å identifisere hver prøve, hver fysiske gjenstand. Så de har forskjellige typer aksesjonsnummerserier. Det arbeides også med å standardisere disse systemene på tvers av landegrenser og tradisjoner, slik at utveksling globalt blir enklere. Hovedstandarden heter Multicrop Passport Descriptors (MCPD), med den siste revisjonen fra 2015 (se FAO).

KVANN er ikke en genbank, men trenger likevel et system for å spore hvordan plantemateriale spres blant medlemmene. KVANN sprang ut fra et initiativ fra Norsk Genressurssenter fra 2005/6 og fremover, og så lenge KVANN bidrar til å oppfylle den institusjonens mål om å holde sortsmangfold i aktiv bruk, har vi en unik rolle i dette arbeidet nasjonalt. Men: vi må kunne spore og avbryte spredning av sykdommer, og for å gjøre det har vi en veldig lik situasjon som en genbank: vi trenger å gi hver plante eller hvert frø som kommer inn i systemet vårt et unikt aksesjonssnummer.

En aksesjon er et konkret fysisk plantemateriale, enten frø eller vegetativt materiale, som kommer inn i organisasjonen på en gitt dato og med en kjent kilde.

Hva kan jeg gjøre med aksesjoner ?

  • Registrere. Dette betyr at en ny linje i aksesjonstabellen opprettes, med et unikt aksesjonsnummer, slik at det i det hele tatt eksisterer i systemet og kan henvises til.
  • Aktivere. Dette skjer når et medlem legger aksesjon til sin medlemsprofil (Mine sider > Planter). Nå kan hun og alle andre medlemmer som besøker profilen hennes se hva hun har.
  • Dele. Det unike med løsningen er at medlemmene selv, direkte i sin planteoversikt, med et klikk kan vise i katalogen hva de deler av frø og plantemateriale av en konkret aksesjon.

Så aksesjonsdataene er hjørnesteinen i brukerdataene til systemet, og alt annet bygger på det.

New Report

Close