Om aksesjoner

Her kommer info om hva aksesjoner er og hvilken rolle de spiller i databasesystemet