Dokumentasjon og sporing

Å holde orden på hvordan plantemateriale spres mellom medlemmene, er en stor utfordring i KVANN. Vi arbeider med planer om å utvikle en databaseløsning på toppen av den nye nettløsningen, og regner med å ha kommet godt i gang med dette i løpet av vinteren 2019/20. Hittil har vi brukt regneark for rapportering. Enn så lenge oppfordrer vi medlemmene til å bruke dette, og ellers holde oversikt så godt de kan med de systemene de finner best, slik at alle så kan legge inn denne informasjonen når vi har et nettbasert registreringssystem på plass. (Merk: Dette fungerer i hvilket som helst regnark-program, f.eks. LibreOffice eller OpenOffice, begge gratis og basert på åpen kildekode, eller i det proprietære Excel. )

Her er en veiledning ved laugsansvarlig Andrew McMillion: