Potetprosjektet

Potetsalget 2023

NB! Potetene sendes vanligvis fra Overhalla en frostfri uke tidlig i april.

Årets sorter:

 • Purple peruvian
 • Sarpo tominia
 • Gullauge, rød
 • Jøssing
 • Kerrs pink blå
 • Tromøypotet
 • Marius II
 • Rosenpotet
 • Åspotet
 • Blå kongo

KVANN formidler miniknoller av historiske potetsorter

Norsk genressurssenter (NGRS) har i flere år formidlet potetknoller fra Overhalla klonavlssenter og er imponert over den store og fortsatt voksende interessen for potetmaterialet. For å kunne imøtekomme interessen har NGRS innledet samarbeid med KVANN som, på bakgrunn av bestillingene, skal registrere hvilke potetsorter som er spesielt populære og hvilke nye sorter som etterspørres. Basert på disse innspillene vil NGRS og KVANN sammen ta stilling til hvilke sorter som skal inngå i potetgenbanken og etter hvert bli tilgjengelige gjennom denne ordningen med utsending av potetknoller fra Overhalla.

Produksjonssystemet for settepotet

Settepoteter kan lett spre alvorlige potetsykdommer, og for å holde sykdommene mest mulig i sjakk av hensyn til kvaliteten av potetproduksjonen, er det over mange år utviklet et strengt forvaltningsregime for settepotetproduksjon, og tilgang til formeringsmateriale er lovregulert. Dette innebærer følgende:

 • Det er forbud mot å gi potetknoller videre til andre.
 • Det er derimot lov å beholde knoller til settepoteter til eget bruk.’
 • Potetene som deles ut via Norsk genressurssenter og KVANN skal bare gå til private hobbybrukere.
 • Hvis man skal bruke potetene profesjonelt i bedrifter, til salg eller til andre formål enn hobby, må særlige avtaler inngås. Ta i så fall kontakt med Norsk genressurssenter.

Mer info hos Mattilsynet

Det du får er 2-3 miniknoller av hver sort og det er derfor ca 30 om man bestiller alle sortene. En miniknoll er virusrenset, men er liten og ikke egnet som settepotet – man må oppformere settepoteter på sortene man kjøper første sesong, så det blir først høsten derpå at man kan høste og spise.

Finansiering og priser

KVANNs arbeide med dette er støttet fra Landbruksdirektoratet (kr 60 000 i 2019), som i sin helhet går til å betale Overhalla Klonavlssenter for å produsere knollene fra meristemuttaket fra klonarkivet på Ås.

Produksjonen koster kr 29,-/ miniknoll. Overhalla bidrar ved å gjøre dette med noe tap, men velger å støtte prosjektet fordi de mener det er viktig for å øke kunnskapen om poteter.

Prisen ut har så langt dekket kun frakt og ekspedisjonsgebyr (kr 350 i 2019), mens ikke-medlemmer har fått et tilleggsgebyr på kr 50.

Fra 2020 legges det opp litt annerledes fordi salget går gjennom nettbutikk, men med samme pris som resultat. Ekspedisjonsgebyr er kr 350 og frakt kr 50 = kr 400, og så får medlemmer av KVANN en rabatt på kr 50.

(KVANN er ikke MVA-pliktig. Grensen for ideelle organisasjoner er omsetning over 140.000/ år og medlemskontingent er unntatt mva, selv om det teknisk sett betales som et “produkt” i vårt system).

Vi har mottatt enkelte kommentarer i retning av at prisen er for høy, men det er altså heller tvert om slik at prisen holdes kunstig lav ved subsidiering. Husk at det er unike gener man kjøper, det gir ingen mening å sammenligne med prisen på ordinær settepotet. KVANN har dessuten så langt ikke tatt noe for eget arbeide med dette.

Meld interesse for andre sorter

Enkelte har etterspurt flere historiske sorter enn de som er oppført på listen. Ta kontakt med oss, så vil Norsk genressurssenter, i samråd med KVANN, forsøke å etterkomme ønskene så godt som mulig for fremtidig produksjon av miniknoller. Men vær oppmerksom på at det tar to til tre år å avle opp materialet, så det kan ta litt tid før det blir mulig å bestille nye ønskede sorter.

2023

Følgende sorter blir tilgjengelige for bestilling i 2023:

 • Purple peruvian
 • Sarpo tominia
 • Gullauge, rød
 • Jøssing
 • Kerrs pink blå
 • Tromøypotet
 • Marius II
 • Rosenpotet
 • Åspotet
 • Blå kongo

2022

Følgende sorter blir tilgjengelige for bestilling i 2022:

 • Ringerikspotet
 • Ingeleivseple
 • Svartpotet fra Vegårdshei
 • Svart Valdres
 • Shetland Black
 • Rosenpotet
 • Buddhisten fra Snåsa
 • Åspotet
 • Tromøya
 • Marius II

2021

Potetbestillingen åpnet 15 mars i 2021 og de fleste miniknollene var bestilt den 24 mars. I år var det et restlager på 79 porsjoner miniknoller. Miniknollene har vært svært populære i flere år, og KVANN har solgt ut sine miniknoller på kort tid i årene som har vært. Videre registrerer vi ikke mindre interesse for potetprosjektet, og går ut ifra at de miniknollene som ikke ble solgt, handler om avvikene i produksjon mellom bestilt mengde per sort og mengde miniknoller som ble resultatet av produksjonen hos Overhalla Klonavlsenter.

Følgende sorter var tilgjengelige for bestilling i 2021:

 • Sarpo Mira
 • Åspotet
 • Foula Red
 • King Edward
 • Tromøypotet
 • Marius II
 • Jonsok
 • Mandel
 • Vanlig gulløye
 • Bintje

2020

Årets bestillingsrunde startet og avsluttet innen 5 dager i mars/april i 2020. Knollene ble sendt fra Overhalla i april og distribusjonen av 100 sett av hver av årets 10 sorter gikk fort unna. Årets erfaring har vært at KVANN sin nye bestillingsløsning i nettbutikk har gitt langt mindre administrasjonsarbeid. Dette bidrar til at potet-
lauget kan fokusere på flere andre områder i årene fremover.

Følgende sorter var tilgjengelige:

 • Aspargespotet
 • Gamle Raude fra Aurland
 • Ingeleivseple
 • Langes Potet
 • Ringerikspotet
 • Rosenpotet
 • Sharpes Express
 • Shetland Black
 • Svart Valdres
 • Svartpotet fra Vegårdshei (Gentest har vist at denne er identisk med Blå Kongo)

2019

Årets bestillingsrunde ble avsluttet 31. mars.  Knollene ble sendt fra Overhalla i april. 93 personer bestilte mellom to og ti sorter.  Følgende sorter var tilgjengelige:

 • Beate
 • Brage
 • Truls
 • Gjernespotet
 • Hroar Dege
 • Kerrs Pink, blå
 • Ivar
 • Raude fra Skjåk
 • Shetland Black
 • Tysk blå

Kundesupport / Customer support

New Report

Close