Potetprosjektet

Potetsalget 2020

Potetsalget begynner innen første halvdel av mars. Vi arbeider med å forberede nettbutikken for potetsalget, samt ferdigstille oppdatert sortsinformasjon.

NB! Vennligst vær tålmodige! Alle får informasjon på e-post og dersom du vil ha denne, må du være medlem eller ha registrert brukerkonto. Den eneste måten å bestille på vil være gjennom nettbutikken. Vi har ikke kapasitet til å håndtere forhåndsbestilling. Takk!

2020-lista finner du her

KVANN formidler miniknoller av historiske potetsorter

Norsk genressurssenter (NGRS) har i flere år formidlet potetknoller fra Overhalla klonavlssenter og er imponert over den store og fortsatt voksende interessen for potetmaterialet. For å kunne imøtekomme interessen har NGRS innledet samarbeid med KVANN som, på bakgrunn av bestillingene, skal registrere hvilke potetsorter som er spesielt populære og hvilke nye sorter som etterspørres. Basert på disse innspillene vil NGRS og KVANN sammen ta stilling til hvilke sorter som skal inngå i potetgenbanken og etter hvert bli tilgjengelige gjennom denne ordningen med utsending av potetknoller fra Overhalla.

Produksjonssystemet for settepotet

Settepoteter kan lett spre alvorlige potetsykdommer, og for å holde sykdommene mest mulig i skjakk, er det over mange år utviklet et strengt forvaltningsregime for settepotetproduksjon, og tilgang til formeringsmateriale er lovregulert.

Potetene som deles ut via Norsk genressurssenter og KVANN skal bare gå til private hobbybrukere. Det er ikke lov til å gi potetknollene videre til andre. Det er imidlertid lov å beholde knoller til settepoteter til eget bruk.

Ikke spre potetsykdommer ved å gi bort settepoteter !

Hvis man skal bruke potetene profesjonelt i bedrifter, til salg eller til andre formål enn hobby, må særlige avtaler inngås. Ta i så fall kontakt med Norsk genressurssenter.

Mer info om forvaltning og regler om potetdyrking: [kommer]

Finansiering og priser

KVANNs arbeide med dette er støttet fra Landbruksdirektoratet (kr 60 000 i 2019), som i sin helhet går til å betale Overhalla Klonavlssenter for å produsere knollene fra meristemuttaket fra klonarkivet på Ås.

Produksjonen koster kr 29,-/ miniknoll. Overhalla bidrar ved å gjøre dette med noe tap, men velger å støtte prosjektet fordi de mener det er viktig for å øke kunnskapen om poteter.

Prisen ut har så langt dekket kun frakt og ekspedisjonsgebyr (kr 350 i 2019). Knollene i seg selv gis gratis til KVANNs medlemmer, med et administrasjonsgebyr for ikke-medlemmer (ca kr 50 kr). Vi har mottatt enkelte kommentarer i retning av at prisen er for høy, men det er altså heller tvert om slik at prisen holdes kunstig lav ved subsidiering. Husk at det er unike gener man kjøper, det gir ingen mening å sammenligne med prisen på ordinær settepotet. KVANN har dessuten så langt ikke tatt noe for eget arbeide med dette.

Meld interesse for andre sorter

Enkelte har etterspurt flere historiske sorter enn de som er oppført på listen. Ta kontakt med oss, så vil Norsk genressurssenter, i samråd med KVANN, forsøke å etterkomme ønskene så godt som mulig for fremtidig produksjon av miniknoller. Men vær oppmerksom på at det tar to til tre år å avle opp materialet, så det kan ta litt tid før det blir mulig å bestille nye ønskede sorter.

2019

Årets bestillingsrunde ble avsluttet 31. mars.  Knollene ble sendt fra Overhalla i april. 93 personer bestilte mellom to og ti sorter.  Følgende sorter var tilgjengelige:

 • Beate
 • Brage
 • Truls
 • Gjernespotet
 • Hroar Dege
 • Kerrs Pink, blå
 • Ivar
 • Raude fra Skjåk
 • Shetland Black
 • Tysk blå

2020

Knollene legges f.o.m våren 2020 inn i vår nye nettbutikk. Mer informasjon kommer i eget nyhetsbrev i løpet av vinteren. NB! Kapasiteten rekker til ca tre miniknoller av hver sort pr medlem. Igjen, det er genene du får tilgang til her: kvantiteten avgjøres av din evne til å oppformere din bestand, og av de lokale dyrkingsforholdene. Dette er sykdomsutsatte sorter, og i kalde våte sommere (som i 2019) blir det fort mye sykdomstap, særlig i lavlandet. Men det er bare å prøve!

Sortene er avklart:

 • Aspargespotet
 • Gamle Raude fra Aurland
 • Ingeleivseple
 • Langes Potet
 • Ringerikspotet
 • Rosenpotet
 • Sharpes Express
 • Shetland Black
 • Svart Valdres
 • Svartpotet fra Vegårdshei