Potet-bestilling

KVANN formidler miniknoller av historiske potetsorter i 2019

Bestillingen ble avsluttet 31. mars. Potetene sendes etter planen fra Overhalla 8. april.

 I samarbeid med Overhalla klonavlssenter og Norsk genressurssenter  har KVANN igjen i år organisert bestilling av historiske potetsorter til privat hobby-avl.  93 personer har i år benyttet anledningen til å bestille miniknoller av mellom to og ti ulike sorter. 

Ikke spre potetsykdommer ved å gi bort settepoteter

Settepoteter kan lett spre alvorlige potetsykdommer. Det er derfor ikke lov til å gi potetknollene videre til andre. Det er imidlertid lov å beholde knoller til settepoteter til eget bruk.

Husk også at tilgang til formeringsmateriale av planter er lovregulert. Potetene som deles ut via Norsk genressurssenter og KVANN skal bare gå til private hobbybrukere. Hvis man skal bruke potetene profesjonelt i bedrifter, til salg eller til andre formål enn hobby, må særlige avtaler inngås. Ta i så fall kontakt med Norsk genressurssenter.

Stor interesse for historiske potetsorter

Norsk genressurssenter har i flere år formidlet potetknoller fra Overhalla klonavlssenter og er imponert over den store og fortsatt voksende interessen for potetmaterialet. For å kunne imøtekomme denne store interessen har Norsk genressurssenter innledet samarbeid med KVANN som skal, på bakgrunn av bestillingene, registrere hvilke potetsorter som er spesielt populære og hvilke nye sorter som etterspørres. Basert på disse innspillene vil Norsk genressurssenter og KVANN sammen ta stilling til hvilke sorter som skal inngå i potetgenbanken og etter hvert bli tilgjengelige gjennom denne ordningen med utsending av potetknoller fra Overhalla klonavlssenter.

Interessert i andre sorter også?

Enkelte har etterspurt flere historiske sorter enn de som er oppført på listen. Det er derfor mulig å skrive ønsket sortsnavn i en egen melding i bestillingen, så vil Norsk genressurssenter, i samråd med KVANN, forsøke å etterkomme ønskene så godt som mulig for fremtidig produksjon av miniknoller. Men vær oppmerksom på at det tar to til tre år å avle opp materialet, så det kan ta litt tid før det blir mulig å bestille nye ønskede sorter.

Informasjon om potetknoller i 2019

Potetene er gratis, men dere må betale frakt og ekspedisjonsgebyr. For betalende medlemmer i KVANN koster det 315 kr i
frakt og ekspedisjonsgebyr. For ikke-medlemmer vil det i tillegg påløpe et
administrasjonsgebyr på 50 kr. Knollene sendes etter planen fra
Overhalla 8. april, betinget av at det ikke er frost. Årets bestillingsrunde ble avsluttet 31. mars. Det er i utgangspunktet tre knoller av hver sort per bestilling.

I 2019 var følgende sorter tilgjengelig:
Beate
Brage
Truls
Gjernespotet
Hroar Dege
Kerrs Pink, blå
Ivar
Raude fra Skjåk
Shetland Black
Tysk blå

Sortsinformasjon

Framstilling av miniknollene skjer i samarbeid mellom Norsk genressurssenter, NIBIO Plantehelse, Overhalla klonavlssenter og KVANN / Norwegian Seed Savers. Arbeidet er delvis prosjektfinansiert av Tilskudd til genressurstiltak som forvaltes av Landbruksdirektoratet.