Taxonomi

Artikkel påbegynt 08.02.2020

“The tree of life”

Det er mye info på nettet om plantesystematikk, og mange av KVANNs medlemmer har mye greie på dette. Å bygge en plantedatabase er en gyllen anledning for et skikkelig dypdykk. Vi må ha godt nok overblikk for å ta de nødvendige valg mht strukturering så dette blir funksjonelt for våre behov. Da er det to områder som peker seg ut:

  • taxonomien: nivåene i systemet og hvor planter hører hjemme basert på slektskap
  • nomenklatur: navngivningen som gjenspeiler taxonomien og gir et best mulig beskrivelse. (Se her for standarder ifm databasen)

Skjekk ut denne fantastiske visualiseringstjenesten på onezoom.org, der du kan zoome inn og ut i hele “livstreet”, satt opp etter inspirasjon av såkalte “Mandelbrot zoom”. Her vises skjermbilde av grenen under ordenen Solanum. Bare gå til nettstedet og søk på arter øverst til høyre.

Intro til temaet

Utgangspunkt for biologisk navngivning

Med utgangspunkt i videoen, bare en liste over hvilke hensyn og utgangspunkt man kan ta ifm navning.

Morfologiske tegnMorphologic Characters
Generell ekstern morfologiGeneral external morphology
Spesielle strukturerSpecial structures
Intern morfologiInternal morphology
EmbryologyEmbryology
Karyologi og andre cytologiske faktorerKaryology and other cytological factors
Fysiologiske faktorerPhysiological Factors
Metabolske faktorerMetabolic factors
KroppsekretBody secretions
Genisk sterilitetsfaktorerGenic sterility factors
Molekylære tegnMolecular Characters
Immunologisk avstandImmunological distance
Elektroforetiske forskjellerElectrophoretic differences
ProteinsekvenserProtein sequences
DNA-hybridiseringDNA hybridization
DNA og RNA-sekvenserDNA and RNA sequences
Analyser av restriksjonsendonukleaserRestriction endonuclease analyses
Andre molekylære forskjellerOther molecular differences
AtferdstegnBehavioral Characters
Parringsritualer og andre etologiske isolasjonsmekanismerCourtship and other ethological isolating mechanisms
Andre atferdsmønstreOther behavior patterns
Økologiske tegnEcological Characters
Habitater og verterHabitats and hosts
MatFood
SesongvariasjonerSeasonal variations
ParasitterParasites
VertsreaksjonerHost reactions
Geografiske tegnGeographic Characters
Generell biogeografisk distribusjonGeneral biogeographic distribution
Sympatrisk / allopatrisk forhold mellom populasjonerSympatric-allopatric relationship of populations