Avl av nye sorter

Her kommer en seksjon som skal dreie seg om den viktigste grunnen til at vi tar vare på de gamle sortene: at vi hele tiden må skape nye sorter fordi vekstbetingelsene forandres.

Her er vi raskt inne i mange vanskelige diskusjoner, som f.eks spennet mellom de tradisjonelle metodene og de moderne, inkludert avansert genteknologi. Som igjen reflekterer den store diskusjonen om “økologisk” “versus” “konvensjonelt”. Det er nok slik at mange av KVANNs medlemmer er tilhengere av “økologiske”, “organiske” eller “biodynamiske” metoder, men KVANN har ikke noe prinsippstandpunkt når det gjelder dette. KVANN skal bidra til å ta vare på det genetiske mangfoldet slik at menneskeheten, uansett avlsmetoder og driftsmetoder, har så mye å spille på av egenskaper som mulig. Likevel kommer her først noen innspill fra “øko-gjengen”, til inspirasjon og innflyvning i temaet. Så skal vi nok komme tilbake med god informasjon om alt det spennende som skjer også innen mer høyteknologisk avansert avl. Skal se om ikke dette bildet er mer nyansert enn mange vil ha det til, på begge sider av denne ofte ideologisk (for å ikke å si religiøst) styrte og fastlåste skyttergravskrigen.

Denne teksten står for redaktørens regning, og grepet her åpner for mange interessante diskusjoner framover og er ment som et innspill til KVANN i så måte.

Frank Morton og Adaptive Seeds

I dette intervjuet publisert av vår søsterorganisasjon i Frankrike, Kokopelli, gir Morton et inspirerende innblikk i sin filosofi og metoder.

Alan Kapuler

Her er en rekke interessante intervjuer med en annen pioner innen denne retningen, “Mushroom”. Stephen Barstow har en blogg post fra sitt besøk hos Kapuler i september 2015, med tilhørende fotoserie.

Raoul Robinson

En pioner innen dette feltet, og viktig inspirasjon for de to over. Bøkene hans ligger ute på CC-lisens til gratis nedlasting.

New Report

Close