Aktuelt

Logo og skilt
Schübelers hager har nå fått egen logo, som viser at hagen din er medlem i nettverket. Det
er også utarbeidet maler til flotte planteskilt som kan settes opp i hagene. Vi oppfordrer alle
medlemmer til å synliggjøre at dere tilhører vårt nettverk av historiske hager på denne
måten.

Logo
Alle medlemmer i Schübelers hager kan benytte logoen i sin kommunikasjon og
markedsføring. For eksempel på hjemmeside, signaturfelt i e-poster, informasjonsskilt og
brosjyrer.

Vi har et par enkle regler for bruk: Logoen benyttes slik den er, enten i svart eller i hvitt. Det
er ikke anledning til å bruke andre farger eller endre på logoen.

På digitale flater, legg gjerne inn lenke til nettsiden når man klikker på logoen:
www.schubelershager.no

Last ned:
Logo i svart, png (best til nettbruk og Word-dokumenter)
Logo i hvitt, png (best til nettbruk og Word-dokumenter)
Logo i svart, pdf (best til trykksaker og skilt)
Logo i hvitt, pdf (best til trykksaker og skilt)

Planteskilt
Schübelers hager har fått et godt tilbud på produksjon av planteskilt, som vi oppfordrer
medlemshagene til å benytte seg av. Skiltene er mørkegrønne med hvit skrift og har høy
kvalitet. De graveres på eloksert aluminium som tåler vær og vind svært godt. Man kan velge
å få skiltene montert på rustfrie jordspyd.

Skiltene foreligger i to størrelser, med linjer for norsk og botanisk plantenavn, Schübelers
hager-logo og et valgfritt felt med QR-kode, hvis det finnes en nettside med mer informasjon
om planten.

Vi har inngått avtale med ABC Grafisk som har gitt oss gode priser. Skiltene må bestilles og
betales av den enkelte hageeier.
(Her kommer det en tabell med formater og priser …)

For bestilling: Last ned bestillingsskjemaet. Sendt utfylt skjema til:
post@abcgrafisk.no

Dersom det er ønske om blindeskrift på skiltene, må dette spesialbestilles til andre priser.
Har du noen spørsmål om logo eller skilt, ta gjerne kontakt med oss!
post@schubelershager.no

Steder der vi kan sende søknader om tilskuddsmidler:

Kulturminnefondet

https://kulturminnefondet.no/jeg-skal-soke/faste-kulturminner/

Hageselskapets oversikt:

https://hageselskapet.no/bakhagen/bruksanvisninger-og-tips/steder-a-soke-okonomisk-stotte

Sparebankforeningens oversikt over medlemmer og stiftelsar:

https://www.sparebankforeningen.no/banker-og-stiftelser/medlemmer/

Sparebankforeningens «tipsside»:

https://www.sparebankforeningen.no/gaveutdelingsvirksomhet/sok-stotte/

Opptak av foredraget til Mari Marstein om planteregistrering for medlemmer i Schübelers nettverk.

Opptak av foredraget til Professor Emerita Liv Borgen om Christian Fredrik Schübeler 19.10.2021

New Report

Close