Aktuelt

Steder der vi kan sende søknader om tilskuddsmidler:

Kulturminnefondet

https://kulturminnefondet.no/jeg-skal-soke/faste-kulturminner/

Hageselskapets oversikt:

https://hageselskapet.no/bakhagen/bruksanvisninger-og-tips/steder-a-soke-okonomisk-stotte

Sparebankforeningens oversikt over medlemmer og stiftelsar:

https://www.sparebankforeningen.no/banker-og-stiftelser/medlemmer/

Sparebankforeningens «tipsside»:

https://www.sparebankforeningen.no/gaveutdelingsvirksomhet/sok-stotte/

Opptak av foredraget til Mari Marstein om planteregistrering for medlemmer i Schübelers nettverk.

Opptak av foredraget til Professor Emerita Liv Borgen om Christian Fredrik Schübeler 19.10.2021

New Report

Close