Klonarkiv

Norsk genressurssenter forvalter en rekke klonarkiver rundt om i Norge, dvs. mange sorter av en art samlet på ett sted. Arkivene er ofte opprinnelig etablert av noen få entusiaster og drevet i privat regi, og dermed av varierende kvalitet. Følgende kart er hentet fra denne rapporten her :