Litteratur

Frøavl


Even Bratberg: Frøavl av grønnsaker


Astri Frisak: Frøavl av grønnsaker og rotvekster, 1943


Apelsvoll: Rapport Karve


Marius Kolkin: Kulturens frø (Masteroppgave)


Dette er kun en påbegynt liste. Kom gjerne med tips om gode bøker vi bør ha med her, selv om vi ikke har mulighet til å ha dem for gratis nedlastning.