Litteratur

Frøavl


Even Bratberg: Frøavl av grønnsaker


Astri Frisak: Frøavl av grønnsaker og rotvekster, 1943


Apelsvoll: Rapport Karve


Marius Kolkin: Kulturens frø (Masteroppgave)

Diverse

HUMLEKLONER samlet i Norge og plantet ved Apelsvoll forskingssenter avd. Kise, Nes på Hedmark
Steinar Dragland og Ruth Mordal


Dette er kun en påbegynt liste. Kom gjerne med tips om gode bøker vi bør ha med her, selv om vi ikke har mulighet til å ha dem for gratis nedlastning.

New Report

Close