Bruk av nettstedkapsler

English version

– fritt valg

 Nettstedsjussen: Personvernerklæring -- Vilkår for bruk  -- Nettkapsler  -- Opphavsrett

Ekomloven fikk 1. juli 2013 og en bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte «cookie paragrafen» (ekomloven §2-7b).

Informasjonskapsler blir brukt til personalisering, pålogging, språkstyring og for statistikk som brukes til forbedring av nettsidene.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel.

Cookie Policy

– your choice

 Legal pages: Privacy Statement -  Terms of Use -  Cookie Policy - Copyright 

The new Electronic Communications Act came into force on July 25, 2003 and was July 1 2013 given a new provision on the terms related to the storage of information in communication equipment – the so-called “cookie section” (Electronic Communications Act §2-7b).

Cookies are used for personalization, login, language management and for statistics used to improve the website.

By accessing and retrieving information and / or using services on our website, you agree to the setting of cookies in your browser – as most browsers are set to automatically accept cookies. If you do not want to accept our use of cookies, you can opt-in and withdraw your consent by changing your browser settings. However, please note that this may cause the services on our website to not work optimally.

If you do not want to use cookies, you can change your browser settings to either block cookies from being automatically downloaded or you have a choice to download each cookie.

Sist oppdater 28.03.2020

New Report

Close